2.06.2021 - 25.06.2021 Výstavy

30 rokov vyšehradskej spolupráce 1991 – 2021

Panelová výstava 30 rokov vyšehradskej spolupráce 1991 – 2021 vznikla pri príležitosti 30. výročia vzniku Vyšehradskej skupiny (15. 2. 1991).

Jej autorom je Medzinárodný vyšehradský fond so sídlom v Bratislave a na spolupráci sa podieľalo aj Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky a Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave v koordinácii s ostatnými partnermi V4. Expozícia približuje históriu a politickú spoluprácu Vyšehradskej skupiny, ako aj činnosť Medzinárodného vyšehradského fondu.

2. – 25. 6. Bratislava, Hviezdoslavovo námestie

from to
Scheduled ical Google outlook Výstavy

30. výročie V4 na plagátoch 🗓

Spolok tvorcov úžitkovej grafiky STGU spolu s Ministerstvom zahraničných vecí Poľskej republiky pripravilo minulý rok medzinárodnú plagátovú súťaž venovanú 30. výročiu vzniku Vyšehradskej skupiny (V4).
15 06.2021 15 07.2021 Výstavy

Poznanský jún 1956 🗓

Poznanské povstanie známe aj ako Poznanský jún bol prvým masovým protestom robotníkov a obyvateľov proti komunistickej vláde v Poľskej ľudovej republike.
14 06.2021 18 07.2021 Výstavy