29.06.2021 Aktuality

30. výročie V4: Mural v centre Bratislavy

Tento rok si pripomíname 30. výročie vzniku Vyšehradskej skupiny, ktorá bola založená 15. februára 1991. Poľské predsedníctvo vo V4 pri tejto príležitosti iniciovalo vznik výnimočných umeleckých muralov – veľkoplošných nástenných malieb – na 4 stenách, po jednom v každom z hlavných miest Vyšehradskej skupiny (Bratislava, Budapešť, Praha, Varšava).

Išlo o oslavu 30. výročia Vyšehradskej skupiny a zavŕšenie poľského predsedníctva, ktoré sa skončilo 30. júna 2021. Tento umelecký projekt iniciovalo Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky v spolupráci s Národným centrum kultúry a realizuje ho v spolupráci s Poľskými inštitútmi v Bratislave, Budapešti a Prahe. Cieľom projektu je propagovať formát spolupráce v štátoch V4 – najmä jeho občiansky rozmer – a prostredníctvom atraktívnych nástrojov zvyšovať povedomie občanov štátov Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska o existencii Vyšehradskej skupiny a aktivitách, ktorým sa V4 venuje.

Oficiálne odhalenie muralu sa uskutočnilo v utorok 29. júna 2021 o 15:00 hod. na ul. Gorkého 3 (vedľa historickej budovy SND). Súčasťou odhalenia muralu bolo aj vystúpenie Mareka Končeka s husľovým sprievodom, ktorý predstavil hudobné skladby pochádzajúce z členských krajín V4. 

Návrh muralu k 30. výročiu vzniku V4 vytvorila spoločnosť Good Looking Studio z Varšavy, a autorkou projektu je Magdalena Miszczak, mladá poľská ilustrátorka z Lodže. Projekt zdôrazňuje východiská vyšehradskej kooperácie, keď propaguje spoluprácu, podporu pri dosahovaní cieľov a spoločné skúsenosti.

Na murale sa okrem jubilejného loga 30. výročia V4, ktorého autorom je slovenský grafik Mgr. art. Robert Paršo, vyníma nápis: „Mural vznikol pri príležitosti 30. výročia vzniku Vyšehradskej skupiny z iniciatívy poľského predsedníctva vo V4. Namaľovaný je v štyroch hlavných mestách štátov tohto zoskupenia: Bratislave, Budapešti, Prahe a Varšave.

V Bratislave vznikla veľkoformátová nástenná maľba v centre mesta na Gorkého ulici č. 3, hneď vedľa historickej budovy Slovenského národného divadla, aj vďaka ktorého ústretovosti sa podarilo dielo zrealizovať. Mural bolo možné na stenu namaľovať s láskavým dovolením spoločnosti Finarte, ktorá pôsobí na slovenskom trhu s nehnuteľnosťami od roku 2004 a ponúka na prenájom obchodné, administratívne, bytové a reštauračné priestory priamo v historickom centre Bratislavy na uliciach Gorkého, Laurinskej, Michalskej a Ventúrskej. Vznik bratislavského muralu podporil aj Medzinárodný vyšehradský fond so sídlom v Bratislave.

Muralistické dielo v Bratislave realizovalo OZ Street Art Communication z Košíc pod vedením Mgr. art. Viktora Fehera. Košické občianske združenie v rámci mnohých realizovaných projektov tvorí aj „Otvorenú mestskú galériu“, teda muralistické maľby na fasádach domov, ktorých cieľom je estetizovať verejný priestor, minimalizovať vizuálny smog a šíriť kultúrnu osvetu. Do Košíc opakovane prijímajú pozvanie autori veľkoformátových obrazov z Poľska. V súčasnosti sú Košice jediným mestom na Slovensku s týmto výnimočným projektom.

Video z realizácie v Bratislave: https://www.facebook.com/PolskyInstitutBratislava/videos/195868113096147

Scheduled ical Google outlook Aktuality

Program Poľského inštitútu v Bratislave | MÁJ

Prečítajte si alebo stiahnite program Poľského inštitútu v Bratislave na máj a jún 2023.
02 05.2023 Aktuality

Historická súťaž ministra zahraničných vecí PR o

Minister zahraničných vecí Poľskej republiky vyhlasuje súťaž o najlepšiu cudzojazyčnú publikáciu propagujúcu históriu Poľska a o najlepšiu publikáciu v poľskom jazyku zameranú na históriu poľskej diplomacie, ktoré boli vydané v roku 2022. Historici môžu prihlasovať svoje práce do 1. júna 2023.
31 03.2023 Aktuality

Program Poľského inštitútu v Bratislave | APRÍL

Prečítajte si alebo stiahnite program Poľského inštitútu v Bratislave na apríl 2023.
29 03.2023 Aktuality