6.10.2021 - 28.10.2021 Film, Hudba, Literatúra, Výstavy

6. Poľské dni: Cześć, Prešov!

Poľské dni už po šiestykrát prichádzajú do Prešova. Ich cieľom je už tradične venovať pozornosť poľskej kultúre, umeniu, hudbe, filmu či cestovnému ruchu. Srdečne pozývame do Prešova, program je naozaj bohatý!

Podujatia sa uskutočnia vo forme a režime v súlade s platným Covid automatom a Opatreniami Prešovskej univerzity.

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA
Inštitút stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Podujatia pod záštitou dekanky FF PU v Prešove prof. PhDr. Beáty Balogovej, PhD., MBA

11. 10. pondelok

9:45 – 11:15
Medzi fikciou a vedou: Stanisław Herman Lem v kontexte literatúry science fiction
prednáška, doc. Mgr. Marek Mitka, PhD., DiS. art.
FF PU, Ul. 17. novembra 1, m. č. 234

12. 10. utorok

8:55 – 10:25
Araneum Polonicum (Polish Web Corpus)
Ing. Vladimír Benko, PhD. z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV
FF PU Ul. 17. novembra 1, m. č. 234

15:00
Mój Nikifor, 2004, rež. Krzysztof Krauze; projekcia v originálnom znení na pozvánky
Kaviareň Libresso

13. 10. streda

11:30 – 13:00
Medzi romantizmom a modernou (Cyprian Kamil Norwid)
prednáška, prof. PhDr. Peter Káša, CSc.
FF PU Ul. 17. novembra 1, m. č. 234

13:00
Otvorenie výstavy Cyprian Kamil Norwid 130, trvanie: 13. 10. – 15. 11.
foyer VŠA pri m. č. 94

14. 10. štvrtok

8:55 – 11:25
Slovensko-poľské pohraničie
diskusia, moderátor: prof. PhDr. Peter Káša, CSc.
FF PU, Ul. 17. novembra 1, m. č. 94

  • Turistické zaujímavosti slovensko-poľského pohraničia
    Mgr. Anton Fogaš, PhD., (Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky FHPV PU)
  • Presahy v umení poľsko-slovenského pohraničia (od sakrálnych obrazov a architektúry po súčasnú výtvarnú tvorbu)
    doc. Vladislav Grešlík, ArtD. (Inštitút hudobného a výtvarného umenia FF PU) 

september – október
Poľsko mojimi očami – súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl, ktorí sa do nej môžu zapojiť prostredníctvom eseje, prezentácie, komentovaného videa, výtvarnej práce či inej kreatívnej formy. Termín zasielania súťažných príspevkov spolu s vyplnenou prihláškou: do 4.10.2021

Kontaktná osoba: doc. Mgr. Marta Vojteková, PhD., marta.vojtekova@unipo.sk


6. 10. streda

19:00
Prešovská hudobná jeseň: Koncert „Najkrajšie operné a operetné árie“
Wiktor Szymajda, Rafał Żurakowski (tenor) a Elżbieta Cabała (soprán)
PKO Čierny orol

19:00
Prešovská gotika: Organový koncert Michała Markuszewského
Konkatedrála sv. Mikuláša


9. 10. sobota

18:00
Filmový festival POcity: Zhnité uši (Zgniłe uszy, rež. P. Dylewski, 2019, 60 min.)
kino Scala


10. 10. nedeľa

18:00
Filmový festival POcity: 25 rokov nevinnosti (25 lat niewinności, rež. J. Holoubek, 2020, 116 min.)
kino Scala


12.10. utorok

17:00
Výstava Anny Marie Pilszak, poľskej maliarky z poľsko-slovenského pohraničia
Galéria Átrium

12.10. utorok

Plenérová výstava plagátov pri príležitosti tohtoročného 30. výročia V4
Hlavná ul., výstava potrvá do 31. 10.


13. 10. streda

15:00
Výstava Sv. Ján Pavol II. a Slovensko (pripravilo Veľvyslanectvo PR v Bratislave)
Konkatedrála sv. Mikuláša, výstava potrvá do 31. 10.

18:00
Poľská hudba: Pocta Krzystofovi Komedovi (1931 – 1969)
Umelecký večer: Natasza Ziółkowska Kurczuk, Peter Katina, Martin Pado (spev), Anton Kónya (klavír)
Divadlo VIOLA


14. 10. štvrtok

18:00
Poľská hudba: Pocta Marii Szymanowskej (1789 – 1831)
Jordana Palovičová (klavír)
Divadlo VIOLA


15. 10. piatok

17:00
Lemov bestiár podľa Mróza
Mestská galéria v Prešove Caraffka, výstava potrvá do 31. 10.

18:00
Pocta Romanovi Bergerovi
Milan Paľa (husle), Katarína Paľová (klavír)
Divadlo VIOLA


19. 10. utorok

18:00
Jazz Prešov: koncert Paweł Kaczmarczyk Trio
Art scéna SKDK


20. 10. streda

19:00
Jazz Prešov: koncert AMC Trio, feat. Grzech Piotrowski a Peter Lipa
PKO Čierny orol


22. 10. piatok

20:00
Jazz Prešov: koncert KK Pearls (Krzysztof Kobyliński)
Klub Stromoradie


27. 10. streda

19:00
Koncert Poľská krajinka hudbou maľovaná
Arso Ensemble: Obraz Poľska maľovaný hudbou, skladby S. Moniuszka F. Chopina
PKO Čierny orol


28. 10. štvrtok

19:00
Koncert pri príležitosti ukončenia výstavy Sv. Ján Pavol II. a Slovensko
prof. Eva Blahová (umelecké vedenie a dramaturgia), Kamila Dutkowska (soprán), Miriam Brandisová (soprán), František Beer (organ)

from to
Scheduled ical Google outlook Film Hudba Literatúra Výstavy

Klavírny recitál Eryka Koszelu 🗓

V decembri sa uskutoční koncert Eryka Koszelu, laureáta hlavnej ceny tohtoročného 17. ročníka Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera v Košiciach a Ceny EMCY pre najlepšieho účastníka tejto súťaže.
14 12.2023 Hudba

Umenie z našich radov: Veni Vidi Amavi

Tohtoročná výstava Poľského klubu Veni Vidi Amavi – Prišla som, videla som, zamilovala som si je expozíciou 22 fotografií 22 Poliek alebo Sloveniek poľského pôvodu na pozadí 22 ich obľúbených miest na Slovensku.
07 12.2023 09 02.2024 Výstavy

Krakovské betlehemy 🗓

Fotografická výstava v Neformálnej galérii Poľského inštitútu predstaví jedinečné krakovské betlehemy (szopki krakowskie).
05 12.2023 14 01.2024 Výstavy