1.12.2021 - 12.12.2021 Výstavy

Ilustrácie

WIT Vysoká škola aplikovanej informatiky a manažmentu pod záštitou Poľskej akadémie vied v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave prezentuje umeleckú tvorbu Dominiky Korzeniowskej a Luizy Kwiatkowskej.

1.-12. 12. Poľský inštitút v Bratislave, Nám. SNP 27/Klobučnícka ul.

DOMINIKA KORZENIOWSKA

Maľby tejto autorky, ktoré sa vyznačujú priam pointilistickým štýlom, nás v minimalistickej forme vektorovej kresby prenášajú prostredníctvom farieb, ich miešania a vnímania do sveta maliarskeho bádania umelkyne. Obrazy vytvorené z farebného prachu, zŕn, pixelov či vytlačené spojením škvŕn základných farieb sa stávajú symbolickým odkazom na molekulárnu štruktúru hmoty sveta, ktorý nás obklopuje.

Dominika Korzeniowska (1971) je výtvarníčka, ktorá tvorí obrazy, tkané maliarske objekty a inštalácie. Venuje sa grafickému dizajnu, ilustráciám a digitálnej grafike. Inšpiruje ju najmä príroda, ale aj diela minimalistov, súčasná avantgarda, experimenty Larryho Poonsa a street art, a zároveň literatúra i hudba.

Vyštudovala vizuálnu komunikáciu pod vedením profesora R. Otrębu na Akadémii umení v Krakove. Doktorandské štúdium absolvovala na Fakulte grafiky Akadémie umení vo Varšave a doktorát získala v roku 2017. Je štipendistkou ministra kultúry a umenia. Pôsobí ako odborná asistentka na Vysokej škole aplikovanej informatiky a manažmentu vo Varšave v odbore grafika.

LUIZA KWIATKOWSKA

„Neviem, do akej miery sa moja vizuálna odpoveď spája so slovami,“ hovorí Luiza, „ale dúfam, že je tu stále priestor na individuálnu interpretáciu celku.“ Hra s formou a farbou, obrysom a škvrnou, ostrým písmom či nedokonalým ručne napísaným písmenom, kontrasty v rovine obrazu, dynamické rozloženie a hľadanie kompozície…

Luiza Kwiatkowska (1980) je absolventkou Fakulty grafiky varšavskej Akadémie umení. V roku 2005 absolvovala s vyznamenaním štúdium v ateliéri plagátu profesora Mieczysława Wasilewského. Doktorandskú prácu v odbore umenie, v ktorej sa venovala téme bezdomovectva mestských mačiek, obhájila v roku 2010. Jej diela sa vyznačujú farebnosťou a dynamikou maľby, ktorá z nich priamo plynie. Od roku 2018 prednáša na Vysokej škole aplikovanej informatiky a manažmentu vo Varšave v odbore grafika. Pokračuje v kreatívnom hľadaní v oblastiach ako vydavateľská grafika, ilustrácie, plagát či fotografia, venuje sa aj pohyblivým obrazom a tvorí videoklipy. Diela umelkyne boli prezentované na mnohých domácich a zahraničných výstavách.

Jarosław Tondera
kurátor výstavy

from to
Scheduled ical Google outlook Výstavy

Kinetické sochy Piotra Bożyka 🗓

Profesor Piotr Bożyk sa od čias svojho štúdia až dodnes venuje tvorbe interaktívnych kinetických sôch. Je tvorcom a vedúcim Ateliéru konceptuálneho dizajnu na Fakulte priemyselných foriem Akadémie výtvarných umení v Krakove.
01 06.2022 15 07.2022 Výstavy

Jarný koncert poľskej hudby 🗓

Základná umelecká škola Exnárová v Bratislave pozýva na Jarný koncert poľskej hudby, na ktorom sa predstavia žiaci tejto ZUŠ.
19 05.2022 Hudba, Výstavy

Dni fotografie v Leviciach: Bogusław Michnik, Jerzy

Tento rok sa bude konať už 15. ročník Dní fotografie organizovaných Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach.
06 05.2022 26 06.2022 Výstavy