22.11.2021 - 26.11.2021 Film, Literatúra, Verejná diskusia, Výstavy

Stretnutie s Poľskom 3

Stretnutie s Poľskom v Banskej Bystrici predstavuje tretí ročník cyklu, ktorého cieľom je propagovať Poľsko, poľský jazyk a štúdium polonistiky v Centre poľského jazyka a kultúry na Univerzite Mateja Bela.

V rámci programu sa môžete tešiť na prednášku o poľských literátoch K. K. BaczyńskomT. Różewiczovi, ale aj o pokolení Kolumbov v poľskej literatúre a filme, a rovnako aj na film venovaný tejto generácii básnikov apokalypsy. Na študentov budú čakať tradične aj prekladateľské workshopy. Viac podrobností v priebehu novembra na stránke Katedry slovanských jazykov FF UMB v Banskej Bystrici.

22. – 26. 11. Banská Bystrica, CKiJP UMB, Tajovského 40

ff.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov/polonistika

from to
Scheduled ical Google outlook Film Literatúra Verejná diskusia Výstavy

Ryszard Zwiewka. Dokumentárny film 🗓

Klub Polski – Spolok Poliakov a ich priateľov na Slovensku natočil dokumentárny film, ktorého tvorcami sú Małgorzata Wojcieszyńska a Juraj Lehuta, o živote a profesijnej kariére Ryszarda Zwiewku – činorodého Poliaka žijúceho na Slovensku od roku 1978.
18 02.2022 Film

Výstava Norwid 130 🗓

V priebehu februára bude sprístupnená v Krajskej knižnici v Žiline v spolupráci s OZ Polonus výstava Norwid 130, ktorú pripravila Verejná mestská knižnica vo Świdnici.
03 02.2022 28 02.2022 Výstavy

Karolina Lizurej: Priestor na výdaj 🗓

Vo februári nájdu návštevníci Poľského inštitútu v galérii kolektívnu výstavu textilných umeleckých objektov poľských autorov mladého pokolenia:
03 02.2022 02 03.2022 Výstavy