22.11.2021 - 26.11.2021 Film, Literatúra, Verejná diskusia, Výstavy

Stretnutie s Poľskom 3

Stretnutie s Poľskom v Banskej Bystrici predstavuje tretí ročník cyklu, ktorého cieľom je propagovať Poľsko, poľský jazyk a štúdium polonistiky v Centre poľského jazyka a kultúry na Univerzite Mateja Bela.

V rámci programu sa môžete tešiť na prednášku o poľských literátoch K. K. BaczyńskomT. Różewiczovi, ale aj o pokolení Kolumbov v poľskej literatúre a filme, a rovnako aj na film venovaný tejto generácii básnikov apokalypsy. Na študentov budú čakať tradične aj prekladateľské workshopy. Viac podrobností v priebehu novembra na stránke Katedry slovanských jazykov FF UMB v Banskej Bystrici.

22. – 26. 11. Banská Bystrica, CKiJP UMB, Tajovského 40

ff.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov/polonistika

from to
Scheduled ical Google outlook Film >Literatúra >Verejná diskusia >Výstavy

Tvorba z našich radov | Anna Jagodová:

Už tradične v decembri v galérii Poľského inštitútu sú vystavené diela Poliakov žijúcich na Slovensku, vďaka ktorým obohatili slovenskú kultúru.
06 12.2022 16 01.2023 Výstavy

Marcin Berdyszak: Ideas and Ideologies 🗓

Marcin Berdyszak, v súčasnosti pôsobiaci ako pedagóg Umeleckej univerzity Magdaleny Abakanowicz v Poznani, predstaví svoj vizuálny projekt Ideas and Ideologies, ktorý má filozoficko-kultúrny kontext a odkazuje k samotnému názvu ako zdroju inšpirácie.
02 12.2022 12 02.2023 Výstavy

Diskusný večer ÚPN: Proces s R. Slánskym

Novembrový Diskusný večer Ústavu pamäti národa bude venovaný procesu s Rudolfom Slánskym, československým komunistickým politikom a dlhoročným členom ÚV KSČ.
24 11.2022 Verejná diskusia