22.11.2021 - 26.11.2021 Film, Literatúra, Verejná diskusia, Výstavy

Stretnutie s Poľskom 3

Stretnutie s Poľskom v Banskej Bystrici predstavuje tretí ročník cyklu, ktorého cieľom je propagovať Poľsko, poľský jazyk a štúdium polonistiky v Centre poľského jazyka a kultúry na Univerzite Mateja Bela.

V rámci programu sa môžete tešiť na prednášku o poľských literátoch K. K. BaczyńskomT. Różewiczovi, ale aj o pokolení Kolumbov v poľskej literatúre a filme, a rovnako aj na film venovaný tejto generácii básnikov apokalypsy. Na študentov budú čakať tradične aj prekladateľské workshopy. Viac podrobností v priebehu novembra na stránke Katedry slovanských jazykov FF UMB v Banskej Bystrici.

22. – 26. 11. Banská Bystrica, CKiJP UMB, Tajovského 40

ff.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov/polonistika

from to
Scheduled ical Google outlook Film Literatúra Verejná diskusia Výstavy

Umenie z našich radov: Veni Vidi Amavi

Tohtoročná výstava Poľského klubu Veni Vidi Amavi – Prišla som, videla som, zamilovala som si je expozíciou 22 fotografií 22 Poliek alebo Sloveniek poľského pôvodu na pozadí 22 ich obľúbených miest na Slovensku.
07 12.2023 09 02.2024 Výstavy

Krakovské betlehemy 🗓

Fotografická výstava v Neformálnej galérii Poľského inštitútu predstaví jedinečné krakovské betlehemy (szopki krakowskie).
05 12.2023 14 01.2024 Výstavy

Diskusný večer ÚPN: Jeseň 1938 na slovensko-poľských

Novembrový Diskusný večer Ústavu pamäti národa bude venovaný téme Jeseň 1938 na slovensko-poľských hraniciach.
30 11.2023 Bez kategórie, Verejná diskusia