22.04.2022 - 27.05.2022 Výstavy

Fenomén drôt

Drotárstvo je zapísané ako nehmotné kultúrne dedičstvo UNESCO na Slovensku, pričom reprezentuje špecifický historický, etnologický, kultúrny aj sociálny fenomén.

Poľsko patrilo k obľúbeným cieľom vandrovných ciest slovenských drotárov a v 19. storočí vznikali na jeho území manufaktúry a drotárske dielne. Drotári sa usadili v mnohých mestách, napríklad v Katoviciach, Poznani, Gdansku, či Štetíne.

Výstavy predstavuje drotárstvo ako remesla, ktoré má miesto aj v 21. storočí. Umelci z Poľska (Lidia Wiewiórowska, Janusz Jurek) a Slovenska (Adžana Modlitbová, Jozef Šabo) poukazujú na to, že drôt je možné aktuálne spracovať a predstaviť v rôznych formách. Nie len ako tradičné umelecké remeslo, ale aj ako inšpiráciu a základ grafickej, či inej výtvarnej tvorby.

Výstava potrvá do 27. mája.

22. 4. / 17:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27

from to
Scheduled ical Google outlook Výstavy

Kinetické sochy Piotra Bożyka 🗓

Profesor Piotr Bożyk sa od čias svojho štúdia až dodnes venuje tvorbe interaktívnych kinetických sôch. Je tvorcom a vedúcim Ateliéru konceptuálneho dizajnu na Fakulte priemyselných foriem Akadémie výtvarných umení v Krakove.
01 06.2022 15 07.2022 Výstavy

Jarný koncert poľskej hudby 🗓

Základná umelecká škola Exnárová v Bratislave pozýva na Jarný koncert poľskej hudby, na ktorom sa predstavia žiaci tejto ZUŠ.
19 05.2022 Hudba, Výstavy

Dni fotografie v Leviciach: Bogusław Michnik, Jerzy

Tento rok sa bude konať už 15. ročník Dní fotografie organizovaných Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach.
06 05.2022 26 06.2022 Výstavy