12.05.2022 Iné

Drotársky workshop v Poľskom inštitúte

Pri príležitosti výstavy Fenomén drôt sa v Poľskom inštitúte v Bratislave uskutoční bezplatný Drotársky workshop, ktorý povedie skúsená slovenská autorka Adžana Modlitbová venujúca sa naivnému umeniu a tvorbe šperkov vyhotovených drotárskou technikou.

Vo svojej tvorbe poukazuje na to, že drôt je možné aktuálne spracovať a predstaviť v rôznych formách – nielen ako tradičné umelecké remeslo, ale aj ako inšpiráciu a základ grafickej, či inej výtvarnej tvorby. Adžana Modlitbová je tiež jednou z vystavujúcich umelkýň expozície Fenomén drôt. Vstup na workshop je bezplatný, pričom je určený pre dospelých a deti nad 12 rokov. Materiál a náradie bude zabezpečené. Prosíme o vyplnenie prihlasovacieho formuláru: https://forms.gle/a8YkKn394ZF1bBcB9.

12. 5. / 17:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27

Scheduled ical Google outlook Iné

Bližšie Poľska V. 🗓

Podujatie Bližšie Poľska je pokračovaním cyklu, ktorého cieľom je propagovať Poľsko, poľský jazyk a štúdium polonistiky na Katedre slovanských jazykov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
05 03.2024 20 03.2024 Iné, Literatúra, Verejná diskusia

Deň poľského jazyka 🗓

Obľúbené podujatie Bližšie Poľska v Banskej Bystrici je pokračovaním cyklu, ktorého cieľom je propagovať Poľsko, poľský jazyk a štúdium polonistiky na Katedre slovanských jazykov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
21 02.2024 Iné

Večer Ludwika Zamenhofa 🗓

Slávnostný večer, ktorého organizátorom je Esperanta societo Bratislava, sa uskutoční pri príležitosti 164. výročia narodenia Ľudovíta Lazara Zamenhofa, poľského autora najznámejšieho umelého jazyka – esperanta.
13 12.2023 Iné