12.05.2022 Iné

Drotársky workshop v Poľskom inštitúte

Pri príležitosti výstavy Fenomén drôt sa v Poľskom inštitúte v Bratislave uskutoční bezplatný Drotársky workshop, ktorý povedie skúsená slovenská autorka Adžana Modlitbová venujúca sa naivnému umeniu a tvorbe šperkov vyhotovených drotárskou technikou.

Vo svojej tvorbe poukazuje na to, že drôt je možné aktuálne spracovať a predstaviť v rôznych formách – nielen ako tradičné umelecké remeslo, ale aj ako inšpiráciu a základ grafickej, či inej výtvarnej tvorby. Adžana Modlitbová je tiež jednou z vystavujúcich umelkýň expozície Fenomén drôt. Vstup na workshop je bezplatný, pričom je určený pre dospelých a deti nad 12 rokov. Materiál a náradie bude zabezpečené. Prosíme o vyplnenie prihlasovacieho formuláru: https://forms.gle/a8YkKn394ZF1bBcB9.

12. 5. / 17:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27

Scheduled ical Google outlook Iné

Rodinný piknik: „Czy to bajka, czy nie

Rodinný piknik, ktorý pripravuje Poľská škola pri Veľvyslanectve Poľskej republiky v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave, bude tento rok venovaný Marii Konopnickej, patrónke roka 2022.
18 06.2022 Iné

Poland Roadshow 2022 🗓

Predstavitelia Poľskej organizácie cestovného ruchu spolu so zástupcami regionálnych organizácií cestovného ruchu z Malopoľska, Horného Sliezska, Dolného Sliezska, Veľkopoľska, Pomoranska a Svätokrížskeho regiónu pricestujú na roadshow po Prahe a Viedni do Bratislavy.
08 06.2022 Iné

Bližšie Poľska III. 🗓

Bližšie Poľska v Banskej Bystrici je pokračovaním cyklu, ktorého cieľom je propagovať Poľsko, poľský jazyk a štúdium polonistiky na Katedre slovanských jazykov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
17 05.2022 19 05.2022 Iné, Literatúra, Verejná diskusia