1.06.2022 - 15.07.2022 Výstavy

Kinetické sochy Piotra Bożyka

Profesor Piotr Bożyk sa od čias svojho štúdia až dodnes venuje tvorbe interaktívnych kinetických sôch. Je tvorcom a vedúcim Ateliéru konceptuálneho dizajnu na Fakulte priemyselných foriem Akadémie výtvarných umení v Krakove.

Jeho diela – kinetiky – sú stroje a sochy zároveň. Na prvý pohľad akoby v nich nebadať žiadne tajomno, no až keď sa objaví pohyb, vtedy začneme chápať umelcov úmysel a vnímať hlboký zmysel jeho diela. Môže stroj vyjavovať ľudské pocity ako napr. túžbu, vzrušenie, márnosť, pominuteľnosť okamihu či neistotu? Sochy Piotra Bożyka to vedia. Provokuje vari nejaký stroj k úvahám o čase, náhodných udalostiach či teórii chaosu? A môže sa vôbec dotýkať metafyziky? Sochy Piotra Bożyka to dokážu. Prostredníctvom nich umelec v tomto zmysle zároveň vytvára nový jazyk umenia. Výstava potrvá do 15. júla 2022.

Súčasťou výstavy sú aj fotografie kinetických sôch autorstva Dominiky Starz, ktorá tiež pripravila grafický vizuál tejto výstavy.

Video o výstave: https://www.facebook.com/PolskyInstitutBratislava/videos/715063936379212

1. 6. / 17:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27

from to
Scheduled ical Google outlook Výstavy

Umenie z našich radov: Veni Vidi Amavi

Tohtoročná výstava Poľského klubu Veni Vidi Amavi – Prišla som, videla som, zamilovala som si je expozíciou 22 fotografií 22 Poliek alebo Sloveniek poľského pôvodu na pozadí 22 ich obľúbených miest na Slovensku.
07 12.2023 09 02.2024 Výstavy

Krakovské betlehemy 🗓

Fotografická výstava v Neformálnej galérii Poľského inštitútu predstaví jedinečné krakovské betlehemy (szopki krakowskie).
05 12.2023 14 01.2024 Výstavy

Iwona Germanek: Ružová neexistuje | Mesiac fotografie

Iwona Germanek je poľská intermediálna výtvarná umelkyňa, ktorá kombinuje klasickú fotografiu so špeciálnymi technikami, využíva analógovú a digitálnu koláž, vytvára fotografické knihy a herbáre, pričom jej diela sa venujú témam rodiny, zabúdania, depresie, ale aj abstrakcie.
03 11.2023 30 11.2023 Výstavy