1.06.2022 - 15.07.2022 Výstavy

Kinetické sochy Piotra Bożyka

Profesor Piotr Bożyk sa od čias svojho štúdia až dodnes venuje tvorbe interaktívnych kinetických sôch. Je tvorcom a vedúcim Ateliéru konceptuálneho dizajnu na Fakulte priemyselných foriem Akadémie výtvarných umení v Krakove.

Jeho diela – kinetiky – sú stroje a sochy zároveň. Na prvý pohľad akoby v nich nebadať žiadne tajomno, no až keď sa objaví pohyb, vtedy začneme chápať umelcov úmysel a vnímať hlboký zmysel jeho diela. Môže stroj vyjavovať ľudské pocity ako napr. túžbu, vzrušenie, márnosť, pominuteľnosť okamihu či neistotu? Sochy Piotra Bożyka to vedia. Provokuje vari nejaký stroj k úvahám o čase, náhodných udalostiach či teórii chaosu? A môže sa vôbec dotýkať metafyziky? Sochy Piotra Bożyka to dokážu. Prostredníctvom nich umelec v tomto zmysle zároveň vytvára nový jazyk umenia. Výstava potrvá do 15. júla 2022.

Súčasťou výstavy sú aj fotografie kinetických sôch autorstva Dominiky Starz, ktorá tiež pripravila grafický vizuál tejto výstavy.

Video o výstave: https://www.facebook.com/PolskyInstitutBratislava/videos/715063936379212

1. 6. / 17:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27

from to
Scheduled ical Google outlook Výstavy

Po stopách poľskej geológie 🗓

Výstava Po stopách poľskej geológie sprevádza po horách, údoliach, dolinách, jazerách, pobrežiach či jaskyniach, ktoré vznikli pod vplyvom dávnych ale aj súčasných geologických procesov.
03 07.2022 30 07.2022 Výstavy

Poľsko: turistické atrakcie 🗓

Poľsko ponúka jedinečné prírodné a historické poklady, ktoré každý rok vyhľadávajú státisíce zahraničných i domácich turistov.
01 07.2022 31 07.2022 Výstavy

Jarný koncert poľskej hudby 🗓

Základná umelecká škola Exnárová v Bratislave pozýva na Jarný koncert poľskej hudby, na ktorom sa predstavia žiaci tejto ZUŠ.
19 05.2022 Hudba, Výstavy