1.06.2022 - 15.07.2022 Výstavy

Kinetické sochy Piotra Bożyka

Profesor Piotr Bożyk sa od čias svojho štúdia až dodnes venuje tvorbe interaktívnych kinetických sôch. Je tvorcom a vedúcim Ateliéru konceptuálneho dizajnu na Fakulte priemyselných foriem Akadémie výtvarných umení v Krakove.

Jeho diela – kinetiky – sú stroje a sochy zároveň. Na prvý pohľad akoby v nich nebadať žiadne tajomno, no až keď sa objaví pohyb, vtedy začneme chápať umelcov úmysel a vnímať hlboký zmysel jeho diela. Môže stroj vyjavovať ľudské pocity ako napr. túžbu, vzrušenie, márnosť, pominuteľnosť okamihu či neistotu? Sochy Piotra Bożyka to vedia. Provokuje vari nejaký stroj k úvahám o čase, náhodných udalostiach či teórii chaosu? A môže sa vôbec dotýkať metafyziky? Sochy Piotra Bożyka to dokážu. Prostredníctvom nich umelec v tomto zmysle zároveň vytvára nový jazyk umenia. Výstava potrvá do 15. júla 2022.

Súčasťou výstavy sú aj fotografie kinetických sôch autorstva Dominiky Starz, ktorá tiež pripravila grafický vizuál tejto výstavy.

Video o výstave: https://www.facebook.com/PolskyInstitutBratislava/videos/715063936379212

1. 6. / 17:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27

from to
Scheduled ical Google outlook Výstavy

Jerzy Nowosielski 🗓

V júni predstavíme tvorbu a osobnosť Jerzyho Nowosielského, poľského maliara, autora kresieb, scénografa, filozofa a pravoslávneho teológa, považovaného za jedného z najvýznamnejších súčasných autorov ikon.
22 06.2023 Výstavy

Tomasz Sobecki: Toruň – mesto Mikuláša Kopernika

Po Bratislave sa výstava umeleckých fotografií Dr. Tomasza Sobeckého, známeho torunského fotografa, dostane aj do Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, kde bude dostupná do 18. augusta.
07 06.2023 Výstavy

Výstava Republika mnohých národov 🗓

Od konca 14. storočia až do konca 18. storočia existovala na území dnešného Poľska, Litvy, Ukrajiny a Bieloruska unikátna republika, ktorá bola kedysi najväčším európskym štátom a ktorá namiesto ozbrojenej expanzie vznikla mierovým spojením Poľského kráľovstva a Litovského veľkokniežatstva.
11 05.2023 Hudba, Výstavy