30.06.2022 Literatúra

Poľská knižnica blízko vás | Literárne narodeniny: Olga Tokarczuk

Začiatkom tohto roka oslávila 60. narodeniny poľská laureátka Nobelovej ceny za literatúru Olga Tokarczuk. Je tiež spolupatrónkou roku 2022, keďže Senát Poľskej republiky vyhlásil tento rok za Rok poľských držiteliek Nobelovej ceny.

V jej knihách sa prelína objektívna realita s predstavivosťou, no obidve sú rovnako pravdivé a pútavé. Píše, aby čitateľa znepokojila, primäla ho klásť otázky a spochybňovať samozrejmosť. Jej postavy sú autentické a presvedčivé, za čo vďačí aj štúdiu psychológie a práci v psychiatrickej nemocnici. Knihy Olgy Tokarczuk ponúkajú najmä hlbokú, duchovnú reflexiu o stave súčasného človeka, plnú rôznych kontextov a odkazov na históriu, náboženstvo, mytológiu a prírodu. Jej osobnosť a tvorbu priblíži v rámci cyklu Poľská knižnica blízko vás a minisérie Literárne narodeniny Dr. Zuzana Obertová, odborná asistentka z Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Video bude dostupné v druhej polovici júna na facebooku Poľského inštitútu v Bratislave.

ONLINE, jún 2022

facebook.com/PolskyInstitutBratislava

Scheduled ical Google outlook Literatúra

Imaginárium – umenie poľských žien 🗓

Imaginárium – teda to, čo spája umelcov – sa stalo východiskom pre zorganizovanie jedinečného maliarsko-poeticko-hudobného večera v Poľskom inštitúte.
23 03.2023 Hudba, Literatúra, Výstavy

Poľská knižnica blízko vás: Aleksander Fredro 🗓

Pri príležitosti 230. výročia narodenia Aleksandra Fredra pozývame na stretnutie z cyklu Poľská knižnica blízko vás, na ktorom študenti a záujemcovia môžu spoznať komediálnu aj poetickú tvorbu tohto poľského dramatika a spisovateľa prostredníctvom úryvkov vybraných diel, časť z nich dokonca v audiovizuálnej podobe.
07 03.2023 Literatúra

Literárny festival Novotvar 2022 🗓

Aj v roku 2022 prináša medzinárodný festival Novotvar (5. – 8. 10.) správu o tom najaktuálnejšom zo svetovej a slovenskej literárnej scény.
06 10.2022 Literatúra, Verejná diskusia