30.06.2022 Literatúra

Poľská knižnica blízko vás | Literárne narodeniny: Olga Tokarczuk

Začiatkom tohto roka oslávila 60. narodeniny poľská laureátka Nobelovej ceny za literatúru Olga Tokarczuk. Je tiež spolupatrónkou roku 2022, keďže Senát Poľskej republiky vyhlásil tento rok za Rok poľských držiteliek Nobelovej ceny.

V jej knihách sa prelína objektívna realita s predstavivosťou, no obidve sú rovnako pravdivé a pútavé. Píše, aby čitateľa znepokojila, primäla ho klásť otázky a spochybňovať samozrejmosť. Jej postavy sú autentické a presvedčivé, za čo vďačí aj štúdiu psychológie a práci v psychiatrickej nemocnici. Knihy Olgy Tokarczuk ponúkajú najmä hlbokú, duchovnú reflexiu o stave súčasného človeka, plnú rôznych kontextov a odkazov na históriu, náboženstvo, mytológiu a prírodu. Jej osobnosť a tvorbu priblíži v rámci cyklu Poľská knižnica blízko vás a minisérie Literárne narodeniny Dr. Zuzana Obertová, odborná asistentka z Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Video bude dostupné v druhej polovici júna na facebooku Poľského inštitútu v Bratislave.

ONLINE, jún 2022

facebook.com/PolskyInstitutBratislava

Scheduled ical Google outlook Literatúra

Bližšie Poľska III. 🗓

Bližšie Poľska v Banskej Bystrici je pokračovaním cyklu, ktorého cieľom je propagovať Poľsko, poľský jazyk a štúdium polonistiky na Katedre slovanských jazykov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
17 05.2022 19 05.2022 Iné, Literatúra, Verejná diskusia

Môj rodák Tranoscius, môj sused Hviezdoslav 🗓

Zbigniew Machej, poľský básnik, prekladateľ slovenskej poézie, kultúrny diplomat a bývalý riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave napísal knihu o tom, ako je potrebné čítať starých majstrov a klasikov z novej perspektívy a objavovať v nich aktuálne hodnoty či univerzálne problémy.
07 04.2022 Literatúra

Páter Jozef Šabo SVD. Životný príbeh tajne

Pri príležitosti vydania monografie Páter Jozef Šabo SVD slovenského historika Dominika Šaba a poľského historika Mirosława Szumiła sa uskutoční diskusné stretnutie.
17 03.2022 Literatúra