18.06.2022 Iné

Rodinný piknik: „Czy to bajka, czy nie bajka“

Rodinný piknik, ktorý pripravuje Poľská škola pri Veľvyslanectve Poľskej republiky v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave, bude tento rok venovaný Marii Konopnickej, patrónke roka 2022.

Dielo a najdôležitejšie fakty z života tejto poľskej poetky priblíži výstava, ktorú pripravili študenti Poľskej školy. V podaní najmladších žiakov si účastníci vypočujú aj úryvky z básní Marie Konopnickej. Na všetkých záujemcov čakajú výtvarné a tanečné workshopy, maľovanie na tvár facepainting či čitateľský kútik. Solidaritu s Ukrajinou podporí aj výstava plagátov a účastníci budú môcť prispieť do zbierky finančných prostriedkov pod dohľadom Nadácie Integra. Mená laureátov súťaží budú zverejnené na facebookovej stránke školy.

18. 6. / 9:30 – 14:00 Bratislava, Poľská škola pri Veľvyslanectve PR v Bratislave, Detvianska 24

bratyslawa.orpeg.pl

Scheduled ical Google outlook Iné

Umenie a umelci v meste okolo roku 1800 🗓

Katedra dejín výtvarného umenia FiF UK pozýva na medzinárodné vedecké kolokvium Umenie a umelci v meste okolo roku 1800 za účasti poľských vedcov a pedagógov z Varšavskej univerzity:
03 11.2022 04 11.2022 Iné

7. Poľské dni: Cześć, Prešov! 🗓

Poľské dni už po siedmykrát prichádzajú do Prešova. Ich cieľom je už tradične venovať pozornosť poľskej kultúre, umeniu, hudbe, filmu či cestovnému ruchu. Srdečne pozývame do Prešova, program je naozaj bohatý!
03 10.2022 27 10.2022 Film, Hudba, Iné, Literatúra, Verejná diskusia, Výstavy

Inaugurácia 7. Poľských dní v Prešove 🗓

Poľské dni už po siedmykrát prichádzajú do Prešova. Ich cieľom je už tradične venovať pozornosť poľskej kultúre, umeniu, hudbe, filmu či cestovnému ruchu.
28 09.2022 29 09.2022 Hudba, Iné