27.09.2022 Aktuality

Objekty pre Múzeum Varšavského geta

Vo Varšave vzniká nové Múzeum Varšavského geta. Bude to jedno z najmodernejších poľských múzeí a jeho výstavba vyplní prázdne miesto, ktoré doposiaľ existovalo v rámci siete poľských inštitúcií tohto druhu.

Nemeckí okupanti Varšavské geto úplne zničili a väčšinu jeho obyvateľov zavraždili. To je pre vznikajúcu inštitúciu náročná úloha. Do dnešných dní sa zachovalo len veľmi málo artefaktov – predmetov, ktoré by sa mohli stať exponátmi a ktoré sa buď nachádzali na území Varšavského geta počas jeho existencie, alebo patrili tým, ktorí sa ako utečenci z geta skrývali (vo Varšave alebo mimo nej) v neskoršom období.

Poľské inštitúty na celom svete vrátane nášho chcú pomôcť novo vznikajúcemu múzeu. Ak teda vlastníte nejaký predmet tohto druhu a chceli by ste ho darovať (alebo zapožičať) tejto inštitúcii, využite naše sprostredkovanie. Prineste teda dary k nám do Poľského inštitútu v Bratislave a my ich následne odovzdáme pracovníkom Múzea Varšavského geta.

Viac informácií o Múzeu Varšavského geta nájdete na internetovej stránke www.1943.pl.

Spolu vybudujme múzeum!

Scheduled ical Google outlook Aktuality

Medzinárodný festival TV Heart of Europe 🗓

V dňoch 14. až 17. novembra 2022 sa uskutočnil 2. ročník Heart of Europe International TV Festival, medzinárodného festivalu tvorby stredoeurópskych a východoeurópskych verejnoprávnych televízií, ktorý iniciovala Poľská televízia.
22 11.2022 Aktuality

Národný sviatok nezávislosti 🗓

Pred 104 rokmi – 11. novembra 1918 – Poľsko opätovne získalo nezávislosť.
11 11.2022 Aktuality

Czytaj PL 2022 🗓

V novembri je tu už tradične akcia CZYTAJ PL, najväčšie poľské (a aj svetové) podujatie na propagáciu čítania, ktoré využíva nové technológie a sociálne médiá.
03 11.2022 Aktuality