27.09.2022 Aktuality

Objekty pre Múzeum Varšavského geta

Vo Varšave vzniká nové Múzeum Varšavského geta. Bude to jedno z najmodernejších poľských múzeí a jeho výstavba vyplní prázdne miesto, ktoré doposiaľ existovalo v rámci siete poľských inštitúcií tohto druhu.

Nemeckí okupanti Varšavské geto úplne zničili a väčšinu jeho obyvateľov zavraždili. To je pre vznikajúcu inštitúciu náročná úloha. Do dnešných dní sa zachovalo len veľmi málo artefaktov – predmetov, ktoré by sa mohli stať exponátmi a ktoré sa buď nachádzali na území Varšavského geta počas jeho existencie, alebo patrili tým, ktorí sa ako utečenci z geta skrývali (vo Varšave alebo mimo nej) v neskoršom období.

Poľské inštitúty na celom svete vrátane nášho chcú pomôcť novo vznikajúcemu múzeu. Ak teda vlastníte nejaký predmet tohto druhu a chceli by ste ho darovať (alebo zapožičať) tejto inštitúcii, využite naše sprostredkovanie. Prineste teda dary k nám do Poľského inštitútu v Bratislave a my ich následne odovzdáme pracovníkom Múzea Varšavského geta.

Viac informácií o Múzeu Varšavského geta nájdete na internetovej stránke www.1943.pl.

Spolu vybudujme múzeum!

Scheduled ical Google outlook Aktuality

„Stuha nádeje“ v Bratislave 🗓

V sobotu 16. septembra 2023 navštívila Bratislavu delegácia členov Sliezskej pobočky Zväzu poľských výtvarníkov (ZPAT), aby si prezrela aktuálnu výstavu „Papier – vlákno – tkanina“.
20 09.2023 Aktuality

Program Poľského inštitútu v Bratislave | SEPTEMBER

Prečítajte si alebo stiahnite program Poľského inštitútu v Bratislave na september 2023.
30 08.2023 Aktuality

Festival poľských celovečerných filmov v Gdyni 2023

Festival poľských celovečerných filmov je jedným z najväčších filmových podujatí v Poľsku a jediným, ktoré propaguje poľskú kinematografiu v takom veľkom rozsahu.
29 08.2023 Aktuality