22.11.2022 Hudba

Klavírny recitál Eleny Letňanovej

Jubilantka Elena Letňanová vystavala svoj klavírny recitál na dielach najdôležitejších tvorcov klavírnej literatúry.

Poslucháči koncertu sa okrem iného môžu tešiť aj na Balady Fryderyka Chopina, ale aj na jeho populárnu Revolučnú etudu, valčík, prelúdium a nokturno v spojení so skladbami D. Scarlattiho, F. Liszta, F. Mompou a I. Szeghy. Večerom bude sprevádzať Emília Vášaryová, ktorá prečíta niektoré listy zo Chopinovej korešpondencie.

22. 11. / 19:00 Bratislava, Slovenská filharmónia, Medená 3

www.filharmonia.sk

Scheduled ical Google outlook Hudba

Imaginárium – umenie poľských žien 🗓

Imaginárium – teda to, čo spája umelcov – sa stalo východiskom pre zorganizovanie jedinečného maliarsko-poeticko-hudobného večera v Poľskom inštitúte.
23 03.2023 Hudba, Literatúra, Výstavy

Koncert Symfonického orchestra VŠMU pod vedením Marcina

Známy poľský dirigent Marcin Sompoliński z Poznane bude v marci viesť dva koncerty Symfonického orchestra Vysokej školy múzických umení, ktorého členmi sú najmä študenti Katedry strunových a dychových nástrojov VŠMU.
13 03.2023 15 03.2023 Hudba

Klavírny recitál Piotra Pawlaka 🗓

V predvečer prvého výročia ruskej agresie proti Ukrajine sa uskutoční klavírny recitál mladého a talentovaného poľského klaviristu Piotra Pawlaka, ktorý je držiteľom ocenenia riaditeľa Poľského inštitútu v Bratislave na Medzinárodnom fóre klaviristov „Bieszczady bez hraníc“ v Sanoku (2022).
23 02.2023 Hudba