23.11.2022 Hudba

Koncert klavírneho dua Domańska/Lisak: Sources

Poľské klavírne duo v zložení Joanna Domańska a Magdalena Lisak uvedie koncert s názvom Sources (Pramene) so skladbami Fryderyka Chopina (3 Mazúrky, Etuda e-mol) a Karola Szymanowského (Etuda b-mol, 4 Mazúrky).

Pri príležitosti 140. výročia narodenia K. Szymanowského predstavia poľské klaviristky, ktoré zaznamenali úspech v Poľsku a zahraničí, aj novú klavírnu úpravu baletu Harnasie pre 2 klavíry. Projekt získal finančnú podporu z Ministerstva kultúry a národného dedičstva v rámci programu Propagácia poľskej hudby v zahraničí. Vstup voľný.

23. 11. / 19:00 Bratislava, VŠMU, Hudobná a tanečná fakulta, Zochova 1

Scheduled ical Google outlook Hudba

Imaginárium – umenie poľských žien 🗓

Imaginárium – teda to, čo spája umelcov – sa stalo východiskom pre zorganizovanie jedinečného maliarsko-poeticko-hudobného večera v Poľskom inštitúte.
23 03.2023 Hudba, Literatúra, Výstavy

Koncert Symfonického orchestra VŠMU pod vedením Marcina

Známy poľský dirigent Marcin Sompoliński z Poznane bude v marci viesť dva koncerty Symfonického orchestra Vysokej školy múzických umení, ktorého členmi sú najmä študenti Katedry strunových a dychových nástrojov VŠMU.
13 03.2023 15 03.2023 Hudba

Klavírny recitál Piotra Pawlaka 🗓

V predvečer prvého výročia ruskej agresie proti Ukrajine sa uskutoční klavírny recitál mladého a talentovaného poľského klaviristu Piotra Pawlaka, ktorý je držiteľom ocenenia riaditeľa Poľského inštitútu v Bratislave na Medzinárodnom fóre klaviristov „Bieszczady bez hraníc“ v Sanoku (2022).
23 02.2023 Hudba