17.12.2022 Hudba

Šťastné a ekonomácke

Nenechajte si ujsť spoločné vystúpenie Folklórneho súboru Ekonóm z Bratislavy a folklórneho súboru Słowianki z Krakova, v podaní ktorých uvidíte napríklad tance ako oberek či krakowiak.

Členmi Folklórneho súboru Ekonóm sú študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave a iných vysokých a stredných škôl v Bratislave, zatiaľ čo členmi folklórneho súboru Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki“ sú najmä študenti a absolventi Jagelovskej univerzity a iných vysokých škôl v Krakove.

Viac informácií a vstupenky: https://www.ticketportal.sk/event/STASTNE-A-EKONOMACKE

17. 12. / 19:00 Bratislava, Dom kultúry Zrkadlový háj

Scheduled ical Google outlook Hudba

Imaginárium – umenie poľských žien 🗓

Imaginárium – teda to, čo spája umelcov – sa stalo východiskom pre zorganizovanie jedinečného maliarsko-poeticko-hudobného večera v Poľskom inštitúte.
23 03.2023 Hudba, Literatúra, Výstavy

Koncert Symfonického orchestra VŠMU pod vedením Marcina

Známy poľský dirigent Marcin Sompoliński z Poznane bude v marci viesť dva koncerty Symfonického orchestra Vysokej školy múzických umení, ktorého členmi sú najmä študenti Katedry strunových a dychových nástrojov VŠMU.
13 03.2023 15 03.2023 Hudba

Klavírny recitál Piotra Pawlaka 🗓

V predvečer prvého výročia ruskej agresie proti Ukrajine sa uskutoční klavírny recitál mladého a talentovaného poľského klaviristu Piotra Pawlaka, ktorý je držiteľom ocenenia riaditeľa Poľského inštitútu v Bratislave na Medzinárodnom fóre klaviristov „Bieszczady bez hraníc“ v Sanoku (2022).
23 02.2023 Hudba