7.03.2023 Literatúra

Poľská knižnica blízko vás: Aleksander Fredro

Pri príležitosti 230. výročia narodenia Aleksandra Fredra pozývame na stretnutie z cyklu Poľská knižnica blízko vás, na ktorom študenti a záujemcovia môžu spoznať komediálnu aj poetickú tvorbu tohto poľského dramatika a spisovateľa prostredníctvom úryvkov vybraných diel, časť z nich dokonca v audiovizuálnej podobe.

A. Fredro patril k najčastejšie prekladaným autorom druhej polovice 19. storočia na Slovensku, preto Dr. Zuzana Obertová z Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá bude stretnutie viesť, obráti pozornosť aj na význam jeho dramatickej tvorby pre rozvoj slovenského divadla.

7. 3. / 10:50, Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27

Scheduled ical Google outlook Literatúra

Európska noc literatúry 2023 | Witold Szabłowski:

Noc literatúry organizovaná Českým centrom v spolupráci s EUNICom je obľúbené každoročné celoslovenské podujatie, na ktorom si návštevníci vypočujú úryvky prekladov súčasnej európskej literatúry do slovenčiny v podaní známych slovenských osobností.
17 05.2023 Literatúra

Andrzej Stasiuk: Cestou do Babadagu 🗓

Andrzej Stasiuk, oceňovaný súčasný poľský spisovateľ, básnik, publicista a vydavateľ je autorom takmer tridsiatky kníh, z ktorých po slovensky vyšlo viacero.
08 05.2023 Literatúra

Imaginárium – umenie poľských žien 🗓

Imaginárium – teda to, čo spája umelcov – sa stalo východiskom pre zorganizovanie jedinečného maliarsko-poeticko-hudobného večera v Poľskom inštitúte.
23 03.2023 Hudba, Literatúra, Výstavy