27.02.2023 Aktuality

Varšava – Najlepšia európska turistická destinácia 2023

Tohtoročným víťazom hlasovania o Najlepšiu európsku turistickú destináciu 2023 sa v silnej konkurencii stalo hlavné mesto Poľska, ktoré získalo 142 000 hlasov zo 130 krajín z celého sveta.

Je to doposiaľ najväčší počet odovzdaných hlasov v celej histórii súťaže. Po Varšave sa na druhom mieste umiestnili Atény s 91 000 hlasmi. Do prvej päťky sa dostali aj Maribor, Viedeň a Cittadella. Poľsko už má jednu podobnú víťaznú skúsenosť z roku 2018, keď hlasovanie vyhral dolnosliezsky Vroclav. Čo tak si v roku 2023 naplánovať výlet či celú dovolenku v najlepšej európskej destinácii? Alebo zavítať na festivaly, ktoré sa v najbližšom čase budú konať vo Varšave?

Festival Nowe Epifanie 2023

22. 2. – 2. 4. noweepifanie.pl

Nowe Epifanie je interdisciplinárny festival, ktorý organizuje Centrum myšlienok Jána Pavla II. vo Varšave. Jeho hlavným cieľom je hľadať nové, súčasné epifánie, teda zjavenia krásy a iniciovať tvorivý dialóg medzi umelcami a tradičným náboženským umením v duchu Listu umelcom Jána Pavla II. Program festivalu tvoria divadelné, hudobné či kulinárske podujatia. Dopĺňajú ho aj diskusie a workshopy. Festival sa koná počas pôstu, z ktorého čerpá umeleckú a duchovnú inšpiráciu. Témou štrnásteho ročníka festivalu je priepasť. Festival tak pozýva k introspekcii, k nazeraniu do vnútra človeka a videniu významov v sebe, ktoré nie sú spojené v nanútených zmysloch.

Veľkonočný festival Ludwiga van Beethovena

26. 3. – 7. 4. beethoven.org.pl

27. ročník Veľkonočného festivalu Ludwiga van Beethovena ponúkne 10 symfonických a 5 komorných koncertov, na ktorých vystúpi množstvo vynikajúcich sólistov, dirigentov a súborov. Program koncertov je postavený na hlavnom motte tohto ročníka: Beethoven – medzi Východom a Západom, ktoré poukazuje na problém koexistencie východnej a západnej kultúry v hudbe. Popri dielach majstra z Bonnu zaznejú okrem iných aj diela Wolfganga A. Mozarta, Fryderyka Chopina, Henryka Wieniawského, Gustava Mahlera, Heitora Villa-Lobosa, Mauricea Ravela, Georgea Gershwina, Benjamina Brittena, Witolda Lutosławského, Leonarda Bernsteina, Mieczysława Weinberga, Valentina Silvestrova, Toshia Hosokawu a Faustasa Latėnasa. Program festivalu kladie osobitný dôraz aj na diela Krzysztofa Pendereckého, od narodenia ktorého tento rok uplynie 90 rokov.

Scheduled ical Google outlook Aktuality

Program Poľského inštitútu v Bratislave | MÁJ

Prečítajte si alebo stiahnite program Poľského inštitútu v Bratislave na máj a jún 2023.
02 05.2023 Aktuality

Historická súťaž ministra zahraničných vecí PR o

Minister zahraničných vecí Poľskej republiky vyhlasuje súťaž o najlepšiu cudzojazyčnú publikáciu propagujúcu históriu Poľska a o najlepšiu publikáciu v poľskom jazyku zameranú na históriu poľskej diplomacie, ktoré boli vydané v roku 2022. Historici môžu prihlasovať svoje práce do 1. júna 2023.
31 03.2023 Aktuality

Program Poľského inštitútu v Bratislave | APRÍL

Prečítajte si alebo stiahnite program Poľského inštitútu v Bratislave na apríl 2023.
29 03.2023 Aktuality