13.12.2023 Iné

Večer Ludwika Zamenhofa

Slávnostný večer, ktorého organizátorom je Esperanta societo Bratislava, sa uskutoční pri príležitosti 164. výročia narodenia Ľudovíta Lazara Zamenhofa, poľského autora najznámejšieho umelého jazyka – esperanta.

Ľudovít L. Zamenhof sa narodil 15. decembra 1859 v židovskej rodine v Białystoku. Pôvodným povolaním bol očný lekár, ale zaujímal sa o lingvistiku a cudzie jazyky – sám sa dohovoril 12 jazykmi. Keďže za hlavnú príčinu svárov medzi národmi považoval jazykové bariéry, rozhodol sa vytvoriť ľahký medzinárodný a neutrálny jazyk.

13. 12. / 17:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27

Scheduled ical Google outlook Iné

Bližšie Poľska V. 🗓

Podujatie Bližšie Poľska je pokračovaním cyklu, ktorého cieľom je propagovať Poľsko, poľský jazyk a štúdium polonistiky na Katedre slovanských jazykov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
05 03.2024 20 03.2024 Iné, Literatúra, Verejná diskusia

Deň poľského jazyka 🗓

Obľúbené podujatie Bližšie Poľska v Banskej Bystrici je pokračovaním cyklu, ktorého cieľom je propagovať Poľsko, poľský jazyk a štúdium polonistiky na Katedre slovanských jazykov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
21 02.2024 Iné

Objavte pohraničie s programom Interreg Poľsko –

Spoločný technický sekretariát Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko pozýva na plenérové podujatie spojené s oslavou Dňa spolupráce Interreg, kde sa návštevníci môžu dozvedieť sa viac o výsledkoch Programu, tradíciách, kultúre a top atrakciách poľsko-slovenského pohraničia.
07 10.2023 Hudba, Iné, Výstavy