13.02.2024 - 12.04.2024 Výstavy

Marta a David Javorskí: Stretnúť Ticho

Poľsko-slovenská manželská dvojica predstaví na výstave výber z grafík, obrazov a kresieb z posledných rokov pochádzajúcich zo samostatne uzatvorených cyklov, ktoré sú v istom zmysle navzájom ovplyvnené a vytvárajú silný existenciálny dialóg medzi autormi.

Marta Javorská je absolventkou maľby na Akadémii výtvarných umení v Krakove. Expresívny jazyk, ktorý používa, je silne ovplyvnený krakovskou figuráciou. Jej práce sú výberom z posledného cyklu Tichý život. Poetická figúra, autoportréty a natura morta sa stávajú dokumentáciou autorkinho vnútorného sveta. Marta sa okrem maľby venuje aj úžitkovej keramike pod úspešnou značkou JavorskyAtelier.

David Javorský je absolventom maľby na rovnakej krakovskej akadémii. Vo svojich prácach reflektuje súčasného človeka hľadajúceho svoj zmysel či podstatu svojej existencie, pričom často vychádza z filozofie. Okrem maľby sa aktívne venuje elektronickej hudbe a animácii.

Vernisáži bude predchádzať koncert Dva roky spolupatričnosti (45 min.) komorného súboru Quasars Ensemble venovaný kľúčovým postavám slovenskej a ukrajinskej skladateľskej obce. Zaznejú tak skladby súčasného poľsko-slovenského skladateľa Romana Bergera (1930 – 2020), ako aj kompozície ukrajinských skladateľov (Hanna Havrylets, Bohdana Frolyak, Myroslav Skoryk).

Výstava potrvá do 12. apríla.

13. 2. / 17:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27

from to
Scheduled ical Google outlook Výstavy

Republika mnohých národov 🗓

Od konca 14. storočia až do konca 18. storočia existovala na území dnešného Poľska, Litvy, Ukrajiny a Bieloruska unikátna republika, ktorá bola kedysi najväčším európskym štátom a ktorá namiesto ozbrojenej expanzie vznikla mierovým spojením Poľského kráľovstva a Litovského veľkokniežatstva.
22 04.2024 Výstavy

Ryszard Horowitz: Fotokompozície 🗓

Ryszard Horowitz je priekopníkom využívania počítača vo fotografii. Meno tohto poľského fotografa nemôže obísť žiadna z encyklopédií svetovej fotografie.
17 04.2024 05 05.2024 Výstavy

SAPERE AUDE / Odvážiť sa vedieť /

Výstava Sapere Aude predstaví diela 24 umelcov pracujúcich s médiom maľby, kresby a digitálnej maľby.
17 04.2024 30 06.2024 Výstavy