25.04.2024 Verejná diskusia

Diskusný večer ÚPN: Cesty Jána Pavla II. do Poľska

Tradičný cyklus diskusných večerov, ktoré organizuje Ústav pamäti národa, predostrie na aprílovom stretnutí tému apoštolských ciest Jána Pavla II. do Poľska.

Poľský pontifik uskutočnil do svojho rodiska spolu 7 apoštolských ciest – v rokoch 1979, 1983, 1987, 1991, 1997 a 2002. Okrem toho, v roku 1995, pri príležitosti návštevy v Česku, navštívil na jeden deň aj bielsko-żywiecku diecézu. V diskusii vystúpi prof. Rafał Łatka z poľského Inštitútu národnej pamäti.

25. 4. / 17:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27

upn.gov.sk

Scheduled ical Google outlook Verejná diskusia

Národný deň pamiatky Poliakov zachraňujúcich Židov počas

V nedeľu 24. marca 2024 si Poľsko po siedmykrát pripomenie Národný pamätný deň Poliakov zachraňujúcich Židov počas nemeckej okupácie. V tento deň uplynie 80 rokov, od chvíle, keď Nemci zavraždili rodinu Ulmovcov z podkarpatského regiónu a všetkých Židov, ktorých táto rodina ukrývala.
25 03.2024 Literatúra, Verejná diskusia

Trojmorie – diskusia o možnostiach dosiahnutia cieľov

Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave a Veľvyslanectvo Litovskej republiky vo Viedni v spolupráci Veľvyslanectvom Rumunska v Bratislave, Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku a Centrom východných štúdií vo Varšave pripravili seminár
15 03.2024 Verejná diskusia

Zoznámme sa, prosím: Juraj Marušiak, Michal Vašečka

V marci pokračuje cyklus stretnutí Poľského klubu Zoznámme sa, prosím, v rámci ktorého sa predstavia prostredníctvom rozhovorov a krátkych vystúpení osobnosti zo sveta poľskej menšiny, ako aj Slováci poľského pôvodu.
06 03.2024 Poliaci na Slovensku, Verejná diskusia