29.03.2021 - 30.04.2021 Empfehlungsarchiv

Program stypendialny „Polonista 2021“ 🗺

ONLINE / NAWA – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza nabór w Programie stypendialnym dla studentów i naukowców POLONISTA 2021.

Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie przez umożliwienie obcokrajowcom zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą podjęcia studiów lub realizacji projektów badawczych w Polsce. Program adresowany jest do studentów studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce), doktorantów i kandydatów na studia doktoranckie,  laureatów i finalistów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej poza Polską oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.


Studenci – stypendyści NAWA podczas częściowych (semestralnych lub dwusemestralnych) lub pełnych studiów w Polsce mogą rozwijać swoje zainteresowania polonistyczne przez doskonalenie znajomości języka polskiego, uczestniczenie w wykładach i zajęciach zgodnie z programem wybranych studiów, prowadzenie badań, realizację projektów naukowych, zbieranie materiałów do pracy naukowej lub dyplomowej, korzystanie z zasobów bibliotek uniwersyteckich i archiwów. Zainteresowani studenci i doktoranci wybierają uczelnię, na której planują podjąć studia. Wybrany kierunek powinien być zgodny z programem studiów realizowanych na uczelni macierzystej i z założeniami Programu. Wnioskodawca musi uzyskać zgodę wybranej uczelni na podjęcie studiów i akceptację przedstawionego programu studiów. Studia odbywają się w języku polskim.

W ramach Programu naukowcy z zagranicznych ośrodków akademickich i naukowych mogą realizować trwające od 3 do 12 miesięcy projekty badawcze w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, których celem jest m.in. prowadzenie badań naukowych (w tym we współpracy z polskimi naukowcami), pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowych, odbycie stażu podoktorskiego, prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku przyjmującym, intensywna nauka języka polskiego.

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2021 roku o godz. 15:00 czasu lokalnego dla Warszawy.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 czerwca 2021 roku.

Info: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich

 


Empfehlungen des Polnischen Instituts:

Sami swoi. Początek / All Friends Here. The Beginning
Scheduled ical Google outlook
Empfehlungen Film
Cineplex, Ludwigsburger Str. 13, 04209 Leipzig
Miłość jak miód / Love Like Honey
Scheduled ical Google outlook
Empfehlungen Film
Cineplex, Ludwigsburger Str. 13, 04209 Leipzig
from to
Scheduled Empfehlungsarchiv

Invisible 🗓 🗺

LEIPZIG / Deutschlandpremiere der Grupa Coincidentia (Białystok, PL)
09 02.2024 10 02.2024 Empfehlungsarchiv

Baby Boom czyli Kogel Mogel 5 🗓

LEIPZIG / 17:00 / Reihe „Populäres polnisches Kino im Cineplex“
03 02.2024 Empfehlungsarchiv

The Flight of Poland’s Jewish Survivors 1945–1947

ONLINE / 17:15 / Vortrag von Prof. Dr. David Engel (New York University)
01 02.2024 Empfehlungsarchiv