1.12.2022 - 31.07.2023 Empfehlungsarchiv Leipzig

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Berlinie z siedzibą w Lipsku 🗺

LIPSK / Bezpłatna nauka w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym

Informacja od organizatora:


Oferujemy dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieciom ze środowiska polonijnego możliwość bezpłatnej nauki w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Szkoła jest bezpłatną szkołą publiczną, działającą w ramach polskiego systemu oświaty. Nauka w Szkole Polskiej jest bezpłatna i umożliwia poznanie języka ojczystego, wiedzy o Polsce oraz jej obyczajów i kultury.

Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne, które prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym, dla każdej klasy raz w tygodniu przez wykwalifikowanych nauczycieli. Nasi uczniowie biorą udział w różnych konkursach, projektach i olimpiadach przedmiotowych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Wystawiamy świadectwa szkolne zgodnie z polskim prawem oświatowym dla uzupełniającego systemu nauczania.

Uczniowie korzystają z bezpłatnych podręczników. Naszym uczniom przysługuje legitymacja szkolna posiadająca ważność na terenie Polski. Istnieje także możliwość przygotowania do egzaminu maturalnego w ramach kształcenia na odległość w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.

W roku szkolnym 2022/2023 prowadzimy rekrutację do klas I–VIII Szkoły Podstawowej. Zajęcie prowadzone są w soboty, dwa razy w miesiącu.

Uczniowie w ciągu roku szkolnego mają ok. 20–22 spotkań rozłożonych na cały rok szkolny, podczas których uczestniczą w lekcjach z języka polskiego i począwszy od IV klasy Szkoły Podstawowej – również wiedzy o Polsce. Takie spotkania odbywają się wyłącznie w soboty. Średnio uczniowie spotykają się w szkole z nauczycielami na zajęciach co dwa tygodnie. Podczas jednego zjazdu mają 6–8 lekcji. W klasach z systemu zjazdów miesięcznych uczniowie realizują taki sam program nauki jak w oparciu o ramy programowe dla uczniów uczących się w szkołach polskich za granicą.

 

Przyjmowanie nowych uczniów do szkoły:
Należy wypełnić odpowiednio Kwestionariusz Zapisu dla uczniów do danej klasy Szkoły Podstawowej, zamieszczony a stronie www.lipsk.orpeg.pl, lub pobrać i wypełnić załączniki nr 1–5 (rekrutacja) i wypełnione skany przesłać na lipsk@orpeg.pl.


Informacje: www.lipsk.orpeg.pl
Kontakt: tel. +49/152/596 935 28 (pn/wt 15:00–18:00, śr 15:30–16:30 i 19:00-19:50, czw 15:30–16:30)
Regułamin:
tutaj
Udział:
bezpłatny
Rozpoczęcie: grudzień 2022 r.

 


Empfehlungen des Polnischen Instituts:

from to
Scheduled Empfehlungsarchiv
Leipzig Map

Uwierz w Mikołaja / Believe in Santa

LEIPZIG / 17:00 / Reihe „Populäres polnisches Kino im Cineplex“
03 12.2023 Empfehlungsarchiv

Shofar 🗓 🗺

LEIPZIG / 20:00 / 30 Jahre Zonic: Konzert & Talk über Judentum und Subkultur im Osten
26 11.2023 Empfehlungsarchiv