14.11.2022 - 31.01.2023 Empfehlungsarchiv online

Być Polakiem 🗺

Międzynarodowy konkurs / XIV. edycja

Informacje od organizatorów:

Przed czternastoma laty rozpoczęliśmy dialog z młodą Polonią o polskich sprawach. Był to rok 30-lecia rejestracji NSZZ „Solidarność”. Prosiliśmy wtedy, aby uczestnicy Konkursu zebrali rodzinne wspomnienia, jak ich bliscy, żyjący poza granicami, walczyli o wolną Polskę. Ilość i jakość prac konkursowych przeszły nasze najśmielsze oczekiwania i potwierdziły tezę, że wolność wywalczyliśmy wspólnie: my w kraju i Polacy w świecie. Powodzenie pierwszej edycji Konkursu dowiodło jego ważkości dla dzieci i młodzieży polonijnej. Dlatego przez kolejne lata realizowaliśmy Konkurs na całym świecie. W trzynastu edycjach wzięło udział około 13.000 uczestników z ponad 40 krajów świata Zapraszamy więc dzieci, młodzież i nauczycieli ze szkół polonijnych do udziału w XIV edycji konkursu „Być Polakiem”, moduły A i B. Zachęcamy do zainteresowania Konkursem także tych, których języka polskiego i polskiej historii uczą rodzice i tych, którym w nabieraniu sprawności w posługiwaniu się polszczyzną pomaga komputer lub pracownicy polskich placówek kultury.

W obecnej edycji proponujemy takie tematy:

Moduł A – dla dzieci i młodzieży

Grupa I – prace plastyczne / wiek 6–9 lat
„Polska okiem i pędzlem podróżnika – reportera”

Grupa II – prace literackie / wiek 10–13 lat
„Przygoda jaką przeżyłam/przeżyłem, lub chciałabym/chciałbym przeżyć w Polsce”

Grupa III – prace literackie / wiek 14–16 lat
Współcześni* polscy odkrywcy i wynalazcy, żyjący i pracujący poza granicami Polski”

Grupa IV – prace literackie / wiek 17–22 lata
„Od Syberii do Londynu. Żołnierze w mundurach i w cywilu w Armii Generała Władysława Andersa”

Grupa V – prace filmowe / wiek – 10–22 lata
„Polska legenda – mój film”.

*Współczesność – epoka historyczna, która trwa do chwili obecnej. Jednak określenie jej początku jest niejednoznaczne w różnych źródłach historycznych. Przyjmijmy w naszym Konkursie, że to hasło dotyczy XX i XXI wieku

Tegoroczne tematy modułu A – dla dzieci i młodzieży zostały zróżnicowane tak, aby ich autorzy, przygotowując prace konkursowe, bez względu na wiek i umiejętności językowe, mogli odczuwać satysfakcję i radość z powodu swego polskiego pochodzenia. Opracowując zadania konkursowe uczestnicy nabywają nowej wiedzy o Polsce i nabierają biegłości językowej. Te umiejętności zwiększą z kolei ich pewność w mówieniu o Polsce i kreowaniu jej dobrego wizerunku. Konkurs „Być Polakiem” jest więc swoistą „szkołą ambasadorów” dla młodzieży polonijnej.

Tematy dla grup młodszych I i II koncentrują się wokół poznania uroków Polski i opisie emocji, związanych z osobistym spotkaniem z Polską lub tęsknotą za takim spotkaniem. Tematy grup starszych III i IV zachęcają młodzież do zainteresowania się Polakami żyjącymi poza Krajem, których dokonania w pozytywny sposób wpłynęły na postrzeganie Polski we współczesnym świecie. Temat grupy V, filmowej, stworzonej dla młodzieży o dużej wrażliwości artystycznej, ukaże nam urzekające piękno polskich legend.

Moduł B – dla nauczycieli

Scenariusz lekcji „Gramatyka na wesoło“

Po raz kolejny zapraszamy nauczycieli do udziału w zmaganiach o laur metodyczny. W tej edycji zagadnieniem gramatycznym, któremu poświęcimy uwagę, będzie fleksja lub składnia czasownika. Przede wszystkim jednak chcemy skupić się na formie i sposobie przekazu i utrwalaniu materiału gramatycznego. Jaki to sposób? Po prostu wesoły. Przyswojenie trudnych zagadnień językowych znacznie ułatwiają teksty, łączące zabawne treści z przykładami użyć omawianych problemów gramatycznych. Oczekiwane są więc konspekty, w których zagadnienia językowe będą prezentowane uczniom przy pomocy tekstów, ćwiczeń i zabaw dowcipnych, żartobliwych a może nawet nieco krotochwilnych.

Ostatni termin przesyłania prac konkursowych: 18.03.2023

Do pobrania (pliki PDF):
⇒ moduł A – regułamin
⇒ moduł A – formularz zgłoszeniowy
⇒ moduł B – regułamin
⇒ moduł B – formularz zgłoszeniowy
⇒ moduł B – konspekt lekcji

Organizator konkursu: Fundacja Świat na Tak

Info: bycpolakiem.pl
Kontakt: konkurs@bycpolakiem.pl


Empfehlungen des Polnischen Instituts:

Miłość jak miód / Love Like Honey
Scheduled ical Google outlook
Empfehlungen Film
Cineplex, Ludwigsburger Str. 13, 04209 Leipzig
from to
Scheduled Empfehlungsarchiv
online Map

Sami swoi. Początek / All Friends Here.

LEIPZIG / 17:00 / Reihe „Populäres polnisches Kino im Cineplex“
02 03.2024 Empfehlungsarchiv

J-O-Ś 🗓 🗺

ZITTAU / 12. Trinationales Theaterfestival D-PL-CZ
29 02.2024 03 03.2024 Empfehlungsarchiv

Invisible 🗓 🗺

LEIPZIG / Deutschlandpremiere der Grupa Coincidentia (Białystok, PL)
09 02.2024 10 02.2024 Empfehlungsarchiv