12.04.2019 AKTUALNOŚCI, NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO, WYDARZENIA

Warsztaty dla lektorów języka polskiego

W Instytucie Polskim w Sankt Petersburgu 9 – 11 kwietnia odbyły się kolejne warsztaty dla lektorów i nauczycieli języka polskiego prowadzone przez wykładowców z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego.

O współczesnej polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży opowiadał dyrektor „Polonicum”, prof. Grzegorz Leszczyński. Jego wykłady koncentrowały się na zagadnieniach nowoczesnej książki dla dzieci o walorach artystycznych, współczesnej prozy dla nastoletnich trudnych czytelników (książkach o problemach przemocy, samotności, odrzucenia), a także najnowszej historii i współczesności w prozie dla dzieci i młodzieży (o obrazie wojny, Zagłady, a także problemach współczesnych, m.in. kwestii uchodźców).

Z kolei p. Agnieszka Jastrzębska poprowadziła interaktywne warsztaty. W ich programie znalazły się: gry i zabawy na zajęciach z języka polskiego, problemy nauczania języka polskiego osób rosyjskojęzycznych, podróże po mniej znanej Polsce, rozwijanie sprawności mówienia na zajęciach języka polskiego, a także praca z tekstem autentycznym (techniki tworzenia zadań).

Szczególnie żywą dyskusję wśród słuchaczy wywołały problemy współczesności poruszane w literaturze dla młodych czytelników wydawanej aktualnie w Polsce i Rosji.

Scheduled AKTUALNOŚCI NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO WYDARZENIA

Narodowy Dzień Niepodległości w Sankt Petersburgu 🗓

105 lat temu, 11 listopada 1918 r., Polska odzyskała niepodległość i po 123 latach zaborów powróciła na mapę świata.
14 11.2023 HISTORIA, WYDARZENIA

Koncert Chopinowski 🗓

8 października, z okazji 174. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina w Muzeum Samojłowych w Sankt Petersburgu odbył się tradycyjny Koncert Chopinowski.
18 10.2023 Bez kategorii, MUZYKA, WYDARZENIA