12.04.2019 AKTUALNOŚCI, NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO, WYDARZENIA

Warsztaty dla lektorów języka polskiego

W Instytucie Polskim w Sankt Petersburgu 9 – 11 kwietnia odbyły się kolejne warsztaty dla lektorów i nauczycieli języka polskiego prowadzone przez wykładowców z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego.

O współczesnej polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży opowiadał dyrektor „Polonicum”, prof. Grzegorz Leszczyński. Jego wykłady koncentrowały się na zagadnieniach nowoczesnej książki dla dzieci o walorach artystycznych, współczesnej prozy dla nastoletnich trudnych czytelników (książkach o problemach przemocy, samotności, odrzucenia), a także najnowszej historii i współczesności w prozie dla dzieci i młodzieży (o obrazie wojny, Zagłady, a także problemach współczesnych, m.in. kwestii uchodźców).

Z kolei p. Agnieszka Jastrzębska poprowadziła interaktywne warsztaty. W ich programie znalazły się: gry i zabawy na zajęciach z języka polskiego, problemy nauczania języka polskiego osób rosyjskojęzycznych, podróże po mniej znanej Polsce, rozwijanie sprawności mówienia na zajęciach języka polskiego, a także praca z tekstem autentycznym (techniki tworzenia zadań).

Szczególnie żywą dyskusję wśród słuchaczy wywołały problemy współczesności poruszane w literaturze dla młodych czytelników wydawanej aktualnie w Polsce i Rosji.

Scheduled AKTUALNOŚCI >NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO >WYDARZENIA

Urodziny Chopina w Sankt Petersburgu 🗓

213. urodziny Fryderyka Chopina, z inicjatywy Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu, świętowano tradycyjnie w salonie Muzeum Aktorów Samojłowych.
09 03.2023 MUZYKA, WYDARZENIA

Pamięć o królu 🗓

12 lutego, w 225. rocznicę śmierci króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w bazylice p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej przy Newskim Prospekcie w Sankt Petersburgu została odprawiona uroczysta msza święta.
12 02.2023 HISTORIA, WYDARZENIA

83. rocznica deportacji 🗓

10 lutego, w 83. rocznicę pierwszej masowej deportacji naszych rodaków na Wschód w Sankt Petersburgu uczczono pamięć tysięcy ofiar wywózek.
10 02.2023 HISTORIA, WYDARZENIA