20.05.2019 AKTUALNOŚCI, MUZYKA, WYDARZENIA

Polsko-litewska Unia Muzyczna w Petersburgu

Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz 450. rocznicy zawarcia unii polsko-litewskiej, 16 maja w petersburskim Muzeum Sztuki Teatralnej i Muzycznej odbył się koncert z cyklu „Unia Muzyczna”. Śpiewała Ewelina Saszenko, Polka z Litwy.

Gości przywitali konsulowie generalni Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Chodkiewicz i Republiki Litewskiej, Dainius Numgaudis, którzy pokrótce opowiedzieli o kształtowaniu się i ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ewelina Saszenko, z akompaniamentem pianina i akordeonu, dała recital piosenki poetyckiej w językach rosyjskim, litewskim, polskim i francuskim. Licznie zebrani goście, w tym przedstawiciele korpusu konsularnego oraz mniejszości polskiej i litewskiej w Sankt Petersburgu, bardzo dobrze przyjęli występ i nagrodzili artystów gromkimi brawami. Na zakończenie dyrektor Instytutu Polskiego Ewa Ziółkowska podziękowała piosenkarce za znakomity koncert.


Organizatorami „Unii Muzycznej” byli: Konsulat Generalny RP, Konsulat Generalny RL oraz Instytut Polski w Sankt Petersburgu.

Opracowała: Ewa Ziółkowska

EWA ZIÓŁKOWSKA I DENIS SZCZEGŁOW

Scheduled AKTUALNOŚCI MUZYKA WYDARZENIA

🗓

8 kwietnia w Instytucie Polskim odbyło się spotkanie z cyklu „Polacy w Sankt Petersburgu” poświęcone wybitnemu polskiemu architektowi Marianowi Lalewiczowi.
08 04.2024 WYDARZENIA

🗓

Pokaz filmu "Świat Józefa" w reż. Rafała Wieczyńskiego.
24 03.2024 HISTORIA, WYDARZENIA