30.05.2019 AKTUALNOŚCI, HISTORIA, WYDARZENIA

„Więźniowie imperium – Polacy w Szlisselburgu”

30 maja w Instytucie Polskim w Petersburgu odbyło się spotkanie na temat „Więźniowie imperium – Polacy w Szlisselburgu".

Goście instytutu wysłuchali wystąpień prof. Hieronima Grali (Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski) i dr. Mikołaja Banaszkiewicza (Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński). Podczas spotkania pokazano fragmenty archiwalnego filmu fabularnego „Noc listopadowa” („Księżna łowicka”) z 1932 r.

Wykładowcy opowiedzieli o polskich więźniach Twierdzy Szlisselburskiej XIX wieku, przede wszystkim o Walerianie Łukasińskim, a także Bronisławie Szwarcem, Ludwiku Waryńskim i innych Polakach.

Warto przypomnieć, że w 1998 r. w twierdzy „Orzeszek” została wmurowana tablica pamiątkowa, poświęcona polskim więźniom Szlisselburga, z cytatem z „Pamiętnika” Waleriana Łukasińskiego:

„Przed tronem Wszechmogącego
prosić będę nie kary, nie zemsty,
tylko poprawy dla winnych,
pocieszenia i ulgi dla cierpiących,
i zgody, pokoju i błogosławieństwa
dla obydwóch narodów.”

fot. Denis Szczeglow

Scheduled AKTUALNOŚCI HISTORIA WYDARZENIA

🗓

Pokaz filmu "Świat Józefa" w reż. Rafała Wieczyńskiego.
24 03.2024 HISTORIA, WYDARZENIA