3.07.2019 AKTUALNOŚCI, LITERATURA, WYDARZENIA

Konferencja „Inny świat – inny człowiek”

26–27 czerwca w Sankt Petersburgu odbyła się, zorganizowana przez Instytut Polski, konferencja „Inny świat – inny człowiek” w 100-lecie urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (1919-2000) – wybitnego polskiego pisarza, eseisty, krytyka literackiego, autora wspomnień „Inny świat. Zapiski sowieckie”.

W konferencji wzięła udział córka Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Marta Herling, a także wybitni badacze jego twórczości, pisarze, wydawcy, historycy, dokumentaliści z Polski i Francji, Moskwy i Petersburga. Podczas pierwszego dnia konferencji, w siedzibie Instytutu referaty wygłosili m.in.: niezależna badaczka z Moskwy Swietłana Panicz (Narrator jako świadek: praca pamięci w „Zapiskach sowieckich” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego), prof. KUL Zdzisław Kudelski („Przyjaciele Moskale” w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego) i
Anna Bernhardt z Maisons-Laffitte (Gustaw Herling-Grudziński w Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu).

Drugiego dnia, w Centrum Medialnym Nowej Sceny Teatru Aleksandryjskiego, dyr. Wojciech Śleszyński opowiedział O sowieckim systemie łagrowym w Muzeum Pamięci Sybiru. Upamiętnienie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Irina Flige z petersburskiego Memoriału o Pamięci GUŁAG-u, a Andrzej Mietkowski z Biblioteki Narodowej przedstawił zdigitalizowane dokumenty Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z Londynu. Później nastąpiła prezentacja nowego rosyjskiego wydania „Innego świata” (Wydawnictwo Iwana Limbacha”, 2019) oraz pokaz filmu dokumentalnego „Dziennik pisany pod wulkanem” w reżyserii Andrzej Titkow z komentarzem odautorskim reżysera.

Zwieńczeniem dwudniowej konferencji był wyjazd zaproszonych przez Instytut Polski gości, z udziałem dyrektor Ewy Ziółkowskiej i reprezentującej Konsulat Generalny RP w Petersburgu wicekonsul Magdaleny Okaj, do Jercewa (w obwodzie archangielskim), gdzie znajdował się opisany w „Innym świecie” obóz pracy, w którym Gustaw Herling-Grudziński był więziony. Złożono kwiaty i zapalono znicze przy pomnikach upamiętniających polskiego pisarza oraz ofiary terroru, a także przy pomniku Polaków, zesłanych w latach czterdziestych XX wieku do Jawengi. W bibliotece w Jercewie goście wysłuchali specjalnie na tę okazję przygotowanej prezentacji poświęconej czasom represji i obejrzeli wystawę z pamiątkami po łagiernikach. Ewa Ziółkowska przekazała dyrekcji biblioteki najnowsze rosyjskie wydanie „Innego świata”, a dyrektor Instytut Książki Dariusz Jaworski wzbogacił zbiory o najnowsze polskie wydania książek Herlinga-Grudzińskiego.

Odwiedzono także Muzeum Szałamowa w Wołogdzie.

Rok 2019 na mocy uchwały Sejmu RP z dnia 20 lipca 2018 r. został ustanowiony Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

O konferencji napisali:

http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?Query=Rok%20Herlinga%20Grudzi%C5%84skiego#ADDL.aspx?DoSearchNewByIndex&_suid=1562226448551044397382727987194

https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,dariusz-jaworski-zlozyl-kwiaty-przy-pomniku-upamietniajacym-gustawa-herlinga-grudzinskiego-w-jercewie-_fotorelacja_,3843.html

https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,konferencja-inny-swiat-%E2%80%93-inny-czlowiek-w-sankt-petersburgu-z-okazji-stulecia-urodzin-gustawa-herlinga-grudzinskiego,3826.html

https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,fotorelacja-z-drugiego-dnia-konferencji-inny-swiat-%E2%80%93-inny-czlowiek-w-sankt-petersburgu,3836.html

https://www.bn.org.pl/aktualnosci/3775-inny-swiat—inny-czlowiek.-konferencja-z-okazji-stulecia-urodzin-gustawa-herlinga-grudzinskiego%C2%A0.html

fot. Magdalena Michel

Scheduled AKTUALNOŚCI LITERATURA WYDARZENIA

Narodowy Dzień Niepodległości w Sankt Petersburgu 🗓

105 lat temu, 11 listopada 1918 r., Polska odzyskała niepodległość i po 123 latach zaborów powróciła na mapę świata.
14 11.2023 HISTORIA, WYDARZENIA

Koncert Chopinowski 🗓

8 października, z okazji 174. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina w Muzeum Samojłowych w Sankt Petersburgu odbył się tradycyjny Koncert Chopinowski.
18 10.2023 Bez kategorii, MUZYKA, WYDARZENIA