4.09.2019 AKTUALNOŚCI, HISTORIA, WYDARZENIA

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Sankt Petersburgu

1 września 2019 r., w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu, Instytutu Polskiego oraz organizacji polonijnych wzięli udział w uroczystej mszy świętej oraz złożyli kwiaty na cmentarzu Piskariowskim.

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Sankt Petersburgu rozpoczęła msza święta w bazylice św. Katarzyny Aleksandryjskiej przy Newskim Prospekcie odprawiona przez proboszcza o. Tomasza Wytrwała OP, który w kazaniu przypomniał o zmarłych i poległych w czasie wojny współbraciach, m.in. o błogosławionym Michale Czartoryskim OP, rozstrzelanym podczas Powstania Warszawskiego. W kościele licznie zebrali się przedstawiciele organizacji polonijnych: Kongresu Polaków w Sankt Petersburgu oraz Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Polonia” na czele z prezesami Lilią Szyszko i Czesławem Błasikiem. Obecni byli również konsul generalny RP Grzegorz Ślubowski, dyrektor Instytutu Polskiego Ewa Ziółkowska oraz wicekonsul Edyta Niedźwiedzka. W krótkim przemówieniu konsul generalny RP podziękował wszystkim za obecność, podkreślając, że Polska była pierwszą ofiarą II wojny światowej, zaznaczył, jak ważna jest także pamięć tragedii mieszkańców oblężonego Leningradu. Po mszy udano się na największy na świecie cmentarz ofiar II wojny światowej – cmentarz Piskariowski, gdzie jako wyraz pamięci o wszystkich ofiarach II wojny światowej złożono biało-czerwone kwiaty pod pomnikiem Matki-Ojczyzny i tablicą „Polakom obrońcom oblężonego Leningradu”. Wspomnieniami z czasów blokady podzieliła się 93-letnia Polka, Józefa Nikiforowa.

Scheduled AKTUALNOŚCI >HISTORIA >WYDARZENIA

Urodziny Chopina w Sankt Petersburgu 🗓

213. urodziny Fryderyka Chopina, z inicjatywy Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu, świętowano tradycyjnie w salonie Muzeum Aktorów Samojłowych.
09 03.2023 MUZYKA, WYDARZENIA

Pamięć o królu 🗓

12 lutego, w 225. rocznicę śmierci króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w bazylice p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej przy Newskim Prospekcie w Sankt Petersburgu została odprawiona uroczysta msza święta.
12 02.2023 HISTORIA, WYDARZENIA

83. rocznica deportacji 🗓

10 lutego, w 83. rocznicę pierwszej masowej deportacji naszych rodaków na Wschód w Sankt Petersburgu uczczono pamięć tysięcy ofiar wywózek.
10 02.2023 HISTORIA, WYDARZENIA