30.09.2019 AKTUALNOŚCI, NAUKA, WYDARZENIA

Jesienne Spotkania „Jak zmienia się edukacja w Europie?”

28 września w Petersburgu w przestrzeni „Sdwig” (Berthold Centrum) odbyły się kolejne Jesienne potkania o charakterze międzynarodowym, z udziałem polskich ekspertów. W tym roku tematem konferencji były zmiany w edukacji europejskiej.

W tym roku miała miejsce trzecia już edycja Jesiennych Spotkań współorganizowanych przez Wymianę Niemiecko-Rosyjską oraz placówki kulturalne krajów europejskich, w tym Instytut Polski w Petersburgu, na wzór Jesiennych Spotkań odbywających się w Berlinie przez ostatnie 20 lat. Główną ideą konferencji było zapoznanie Rosjan z wyzwaniami, rozwiązaniami i zmianami, które zachodzą we współczesnej Europie. 

 Przy wsparciu Instytutu Polskiego w Petersburgu w konferencji wzięli udział również polscy eksperci. Dr hab., prof. ndzw. SGH Ewa Chmielecka uczestniczyła w panelu „Jak zmienia się wykształcenie wyższe w Europie: Potrzeby oraz adaptacja do technologii oraz społeczeństwa informacyjnego, studenci i wykładowcy, metodologia nauczania”, natomiast nauczyciel Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu Adam Stępiński – w panelu „Jak zmienia się edukacja szkolna w Europie: Organizacja, uczniowie i nauczyciele, metodologia nauczania”.

 27 września w Instytucie Polskim w ramach Jesiennych Spotkań odbyły się również warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego, które poprowadził Adam Stępiński. Tematem warsztatów były „Narzędzia online do codziennego nauczania języka angielskiego i pracy nad projektami: Możliwości Fundacji Azja – Europa”. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się o możliwościach wykorzystania narzędzi online w codziennej pracy nauczycielskiej, mogli przetestować niektóre z nich na swoich urządzeniach mobilnych, zapoznali się z projektami Fundacji „Azja – Europa” prowadzonymi przez szkoły dwóch kontynentów oraz możliwościami edukacyjnymi tworzonymi przez wspomnianą fundację.

Scheduled AKTUALNOŚCI NAUKA WYDARZENIA

🗓

8 kwietnia w Instytucie Polskim odbyło się spotkanie z cyklu „Polacy w Sankt Petersburgu” poświęcone wybitnemu polskiemu architektowi Marianowi Lalewiczowi.
08 04.2024 WYDARZENIA

🗓

Pokaz filmu "Świat Józefa" w reż. Rafała Wieczyńskiego.
24 03.2024 HISTORIA, WYDARZENIA