21.10.2019 AKTUALNOŚCI, LITERATURA, WYDARZENIA

Kolejne warsztaty dla lektorów i nauczycieli języka polskiego

W Instytucie Polskim w Sankt Petersburgu w dniach 18 – 20 października odbyły się kolejne warsztaty dla lektorów i nauczycieli języka polskiego prowadzone przez specjalistów z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego.

Program został opracowany przez Annę Rabczuk i Agnieszkę Wronowską z Polonicum, które na zaproszenie Instytutu Polskiego przyleciały do Petersburga, aby w ciągu trzech dni przeprowadzić teoretyczne i praktyczne części warsztatów. Dzięki temu uczestnicy zostali przeszkoleni w zakresie: 

– Personifikacja przypadków – czyli bajkowo o deklinacji. Pisanie ćwiczeń, tekstów eksponujących wybrane zagadnienia dotyczące funkcji przypadków z uwzględnieniem różnic w językach polskim i rosyjskim.

– Adaptacja piosenek na lekcje jpjo. Przedstawienie technik pracy z piosenką, wspólne adaptowanie piosenek na różne poziomy zaawansowania, uzupełnienie bazy piosenek z uwzględnieniem ich przydatności na lektoracie.

– „No weeeeeeź…” – czyli małe ważne wyrazy. Polskie kody socjojęzykowe a zanurzenie w języku, czyli jakich zwrotów używać, których nie ma w słowniku, a które sprawiają, że cudzoziemcy brzmią jak Polacy.

– Projektowanie lekcji w podejściu zadaniowym. Omówienie podejścia zadaniowego w nauczaniu języków obcych. W części warsztatowej – stworzenie w grupach całych lekcji lub fragmentów lekcji w oparciu o podejście zadaniowe.

– Wykorzystanie narzędzi cyfrowych do przygotowania autorskich materiałów lekcyjnych. Omówienie aplikacji, programów, narzędzi cyfrowych przydatnych w opracowywaniu autorskich materiałów lekcyjnych. W części warsztatowej – samodzielne tworzenie ćwiczeń.

– Adaptacja tekstów autentycznych na lekcje jpjo. Wspólne adaptowanie tekstów autentycznych i tworzenie ćwiczeń na różne poziomy zaawansowania.

Scheduled AKTUALNOŚCI LITERATURA WYDARZENIA

🗓

8 kwietnia w Instytucie Polskim odbyło się spotkanie z cyklu „Polacy w Sankt Petersburgu” poświęcone wybitnemu polskiemu architektowi Marianowi Lalewiczowi.
08 04.2024 WYDARZENIA

🗓

Pokaz filmu "Świat Józefa" w reż. Rafała Wieczyńskiego.
24 03.2024 HISTORIA, WYDARZENIA