24.10.2019 AKTUALNOŚCI, MUZYKA, WYDARZENIA

Moniuszko w Ermitażu

W Teatrze Ermitażowym w Sankt Petersburgu 23 października 2019 r. po raz pierwszy w Rosji zabrzmiała kantata „Widma” Stanisława Moniuszki do słów Adama Mickiewicza.

Orkiestrą i chórem Petersburskiego Konserwatorium im. N. Rimskiego-Korsakowa dyrygował rektor uczelni, prof. Aleksiej Wasiljew. Wystąpili soliści Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie. Była to rosyjska premiera kantaty wykonana z okazji ustanowionego przez Sejm RP Roku Stanisława Moniuszki i Roku Teatru w Rosji, przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP i Instytutu Polskiego w Petersburgu, w ramach XIX festiwalu Międzynarodowy Tydzień Konserwatoriów. Licznie zgromadzoną publiczność przywitali: dyrektor festiwalu Lidia Wołczek i Konsul Generalny RP Grzegorz Ślubowski.

Koncertowi towarzyszyła wystawa „To jest mój rok!” udostępniona przez Komitet Moniuszko 200, której rosyjską wersję przygotował Instytut Polski w Petersburgu. Podczas Tygodnia Konserwatoriów odbyła się także międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna pt. „Twórczość Stanisława Moniuszki w polskiej i rosyjskiej kulturze (z okazji dwusetnej rocznicy urodzin kompozytora)”. Udział wzięli specjaliści z dziedziny muzykologii, m.in. z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Napisane przez twórcę polskiej opery narodowej w połowie XIX stulecia „Widma, czyli sceny liryczne na głosy solo, chór mieszany i orkiestrę” są muzyczną interpretacją utworu dramatycznego Adama Mickiewicza „Dziady część II”.

Opr. E. Ziółkowska

Fot. Denis Szczegłow

Scheduled AKTUALNOŚCI MUZYKA WYDARZENIA

🗓

8 kwietnia w Instytucie Polskim odbyło się spotkanie z cyklu „Polacy w Sankt Petersburgu” poświęcone wybitnemu polskiemu architektowi Marianowi Lalewiczowi.
08 04.2024 WYDARZENIA

🗓

Pokaz filmu "Świat Józefa" w reż. Rafała Wieczyńskiego.
24 03.2024 HISTORIA, WYDARZENIA