2.12.2019 AKTUALNOŚCI, INNE, WYDARZENIA

Wizyta w Archangielsku

W dniach 20 – 22 listopada gośćmi Międzynarodowego Festiwalu Działaczy Kultury w Archangielsku byli konsul generalny RP Grzegorz Ślubowski i dyrektor Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu Ewa Ziółkowska, którzy ponadto spotkali się z władzami miasta, kierownictwem i studentami Federalnego Uniwersytetu Arktycznego im. M. W. Łomonosowa, a także członkami miejscowego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Polonia”.

Podczas festiwalu „Archangielskie Gościny” członkowie zespołu Teatru Nowego ze Słupska podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie edukacji teatralnej oraz pokazali, inspirowany twórczością Fiodora Dostojewskiego, spektakl „Iwan Karamazow zwraca bilet”.

Rozmowy z zastępcą mera miasta Nikołajem Jewmenowem i jego współpracownikami koncentrowały się na kwestiach kontaktów z Polską w ramach partnerstwa z miastem Słupsk, a także organizacji „Dni Kultury Polskiej w Archangielsku”, odbywających się co roku w początkach kwietnia przy wsparciu Instytutu Polskiego w Petersburgu. Wyrażono wolę kontynuowania współpracy, podobnie jak na Uniwersytecie Arktycznym, gdzie gościom zrelacjonowano aktualny stan kontaktów z polskimi uczelniami (m.in. uniwersytetami im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Warmińsko-Mazurskim i Białostockim) oraz możliwości wymiany studentów w ramach programów międzynarodowych. Podkreślano, że problemem jest status centrum języka polskiego w sytuacji zaniechania prowadzenia polskich lektoratów na uczelni.

Spotkania w Archangielskiej Obwodowej Bibliotece Naukowej im. N. A. Dobrolubowa z komitetem organizacyjnym „Dni Kultury Polskiej”, przedstawicielami środowiska polonijnego, w tym dwiema nauczycielkami języka polskiego pozwoliły na zaplanowanie wspólnych działań w roku przyszłym.

Scheduled AKTUALNOŚCI INNE WYDARZENIA

🗓

8 kwietnia w Instytucie Polskim odbyło się spotkanie z cyklu „Polacy w Sankt Petersburgu” poświęcone wybitnemu polskiemu architektowi Marianowi Lalewiczowi.
08 04.2024 WYDARZENIA

🗓

Pokaz filmu "Świat Józefa" w reż. Rafała Wieczyńskiego.
24 03.2024 HISTORIA, WYDARZENIA