7.02.2019 AKTUALNOŚCI, NAUKA, WYDARZENIA

Światy Bronisława Piłsudskiego

6 grudnia w Dniu Kunstkamery, obchodzącej w tym roku jubileusz 305-lecia, została otwarta wystawa pt. „Światy Bronisława Piłsudskiego”, związana z wydaniem albumu „Świat Ajnów oczami Bronisława Piłsudskiego. Kolekcje Kunstkamery” autorstwa Andrieja Sokołowa i Weroniki Bielajewej-Saczuk.

Otwarcia wystawy dokonali dyrektor Kunstkamery tj. Muzeum Antropologii i Etnografii im. Piotra Wielkiego Rosyjskiej Akademii Nauk, Andriej Gołowniow oraz przedstawiciel Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie, Maciej Wyrwa. Zarówno album, jak wystawa, będące rezultatem polsko-rosyjskiej współpracy, przenoszą w nieistniejący już świat tradycyjnej kultury Ajnów. Świat zachowany dzięki pasji i badaniom polskiego zesłańca a zarazem wybitnego uczonego – Bronisława Piłsudskiego. Obok przedmiotów prezentowane są fotografie z kolekcji MAiE RAN związane z kulturą Ajnów, wykonane osobiście przez Bronisława Piłsudskiego bądź pozyskane przez niego podczas ekspedycji.

Album „Świat Ajnów oczami Bronisława Piłsudskiego. Kolekcje Kunstkamery” dostępny jest w Bibliotece Instytutu Polskiego, natomiast wystawa w Kunstkamerze będzie czynna do końca marca 2020 roku.

Scheduled AKTUALNOŚCI >NAUKA >WYDARZENIA

Narodowe Czytanie w Sankt Petersburgu 🗓

W sobotę, 9 września, z inicjatywy Kongresu Polaków w Sankt Petersburgu oraz przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP i Instytutu Polskiego Sankt Petersburgu odbyło się XII Narodowe Czytanie.
09 09.2023 LITERATURA, WYDARZENIA