7.02.2019 AKTUALNOŚCI, NAUKA, WYDARZENIA

Światy Bronisława Piłsudskiego

6 grudnia w Dniu Kunstkamery, obchodzącej w tym roku jubileusz 305-lecia, została otwarta wystawa pt. „Światy Bronisława Piłsudskiego”, związana z wydaniem albumu „Świat Ajnów oczami Bronisława Piłsudskiego. Kolekcje Kunstkamery” autorstwa Andrieja Sokołowa i Weroniki Bielajewej-Saczuk.

Otwarcia wystawy dokonali dyrektor Kunstkamery tj. Muzeum Antropologii i Etnografii im. Piotra Wielkiego Rosyjskiej Akademii Nauk, Andriej Gołowniow oraz przedstawiciel Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie, Maciej Wyrwa. Zarówno album, jak wystawa, będące rezultatem polsko-rosyjskiej współpracy, przenoszą w nieistniejący już świat tradycyjnej kultury Ajnów. Świat zachowany dzięki pasji i badaniom polskiego zesłańca a zarazem wybitnego uczonego – Bronisława Piłsudskiego. Obok przedmiotów prezentowane są fotografie z kolekcji MAiE RAN związane z kulturą Ajnów, wykonane osobiście przez Bronisława Piłsudskiego bądź pozyskane przez niego podczas ekspedycji.

Album „Świat Ajnów oczami Bronisława Piłsudskiego. Kolekcje Kunstkamery” dostępny jest w Bibliotece Instytutu Polskiego, natomiast wystawa w Kunstkamerze będzie czynna do końca marca 2020 roku.

Scheduled AKTUALNOŚCI >NAUKA >WYDARZENIA

Geolog i podróżnik Karol Bohdanowicz 🗓

5 czerwca przypada 75. rocznica śmierci geologa, geografa i podróżnika Karola Bohdanowicza.
05 06.2022 AKTUALNOŚCI, HISTORIA, WYDARZENIA

Dzień Dziecka w Instytucie Polskim 🗓

1 czerwca Instytut Polski w Sankt Petersburgu zaprosił dzieci z Polskiej Macierzy Szkolnej do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Dziecka.
01 06.2022 AKTUALNOŚCI, INNE, WYDARZENIA

Polskie znaki pamięci w Sankt Petersburgu 🗓

28 maja Polonia i Polacy mieszkający w Sankt Petersburgu, podobnie jak co roku w maju, w ramach Dni Polskiego Dziedzictwa, spotkali się, by odwiedzić polskie znaki pamięci.
30 05.2022 AKTUALNOŚCI, INNE, WYDARZENIA