13.12.2019 AKTUALNOŚCI, NAUKA, WYDARZENIA

Laureaci konkursu „Aktualna nauka” nagrodzeni

W Instytucie Polskim w Sankt Petersburgu 13 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XII konkursu „Aktualna Nauka” pamięci Olega N. Kena, współorganizowanego przez Instytut Polski w Petersburgu, Instytut Historii RAN oraz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie.

Po przywitaniu laureatów i gości przez dyrektor Instytutu Polskiego, Ewę Ziółkowską oraz dyrektora IH RAN, Aleksieja Syrenowa odbyło się wręczenie dyplomów i upominków laureatom tegorocznej edycji konkursu wyłonionym przez Radę Ekspertów na czele z pracownikiem naukowym IH RAN dr hab. Aleksandrem Rupasowem. Pierwsze miejsce zajął student IV roku  Instytutu Historii Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego Dmitrij Maluczenko, autor pracy „Prolog i epilog wizyty eskadry sowieckiej w Polsce w 1934 r.”

Specjalną nagrodę Światowego Klubu Petersburżan wręczyła rzeczniczka organizacji, Tamara Skoblikowa-Kudriawcewa. Specjalne dyplomy otrzymali również uczniowie, którzy w tym roku, oprócz studentów i doktorantów, także wzięli udział w konkursie.

 Na zakończenie głos zabrali m.in. członek Rady Ekspertów dr hab., profesor Katedry Historii i Regionoznawstwa Państwowego Uniwersytetu Telekomunikacji w Petersburgu Władlen Izmozik, dr hab., profesor Wydziału Stosunków Międzynarodowych Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego Łazar Chejfec oraz koordynator Konkursu Wiera Ken, którzy gratulowali laureatom i życzyli dalszych sukcesów.

Scheduled AKTUALNOŚCI NAUKA WYDARZENIA

🗓

8 kwietnia w Instytucie Polskim odbyło się spotkanie z cyklu „Polacy w Sankt Petersburgu” poświęcone wybitnemu polskiemu architektowi Marianowi Lalewiczowi.
08 04.2024 WYDARZENIA

🗓

Pokaz filmu "Świat Józefa" w reż. Rafała Wieczyńskiego.
24 03.2024 HISTORIA, WYDARZENIA