13.12.2019 AKTUALNOŚCI, NAUKA, WYDARZENIA

Laureaci konkursu „Aktualna nauka” nagrodzeni

W Instytucie Polskim w Sankt Petersburgu 13 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XII konkursu „Aktualna Nauka” pamięci Olega N. Kena, współorganizowanego przez Instytut Polski w Petersburgu, Instytut Historii RAN oraz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie.

Po przywitaniu laureatów i gości przez dyrektor Instytutu Polskiego, Ewę Ziółkowską oraz dyrektora IH RAN, Aleksieja Syrenowa odbyło się wręczenie dyplomów i upominków laureatom tegorocznej edycji konkursu wyłonionym przez Radę Ekspertów na czele z pracownikiem naukowym IH RAN dr hab. Aleksandrem Rupasowem. Pierwsze miejsce zajął student IV roku  Instytutu Historii Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego Dmitrij Maluczenko, autor pracy „Prolog i epilog wizyty eskadry sowieckiej w Polsce w 1934 r.”

Specjalną nagrodę Światowego Klubu Petersburżan wręczyła rzeczniczka organizacji, Tamara Skoblikowa-Kudriawcewa. Specjalne dyplomy otrzymali również uczniowie, którzy w tym roku, oprócz studentów i doktorantów, także wzięli udział w konkursie.

 Na zakończenie głos zabrali m.in. członek Rady Ekspertów dr hab., profesor Katedry Historii i Regionoznawstwa Państwowego Uniwersytetu Telekomunikacji w Petersburgu Władlen Izmozik, dr hab., profesor Wydziału Stosunków Międzynarodowych Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego Łazar Chejfec oraz koordynator Konkursu Wiera Ken, którzy gratulowali laureatom i życzyli dalszych sukcesów.

Scheduled AKTUALNOŚCI >NAUKA >WYDARZENIA

Geolog i podróżnik Karol Bohdanowicz 🗓

5 czerwca przypada 75. rocznica śmierci geologa, geografa i podróżnika Karola Bohdanowicza.
05 06.2022 AKTUALNOŚCI, HISTORIA, WYDARZENIA

Dzień Dziecka w Instytucie Polskim 🗓

1 czerwca Instytut Polski w Sankt Petersburgu zaprosił dzieci z Polskiej Macierzy Szkolnej do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Dziecka.
01 06.2022 AKTUALNOŚCI, INNE, WYDARZENIA

Polskie znaki pamięci w Sankt Petersburgu 🗓

28 maja Polonia i Polacy mieszkający w Sankt Petersburgu, podobnie jak co roku w maju, w ramach Dni Polskiego Dziedzictwa, spotkali się, by odwiedzić polskie znaki pamięci.
30 05.2022 AKTUALNOŚCI, INNE, WYDARZENIA