11.02.2020 AKTUALNOŚCI, HISTORIA, WYDARZENIA

10 lutego w Petersburgu

W 80. rocznicę pierwszej masowej deportacji naszych rodaków na Wschód Polacy w Petersburgu uczcili pamięć tysięcy ofiar wywózek.

W niedzielę, 9 lutego w bazylice św. Katarzyny Aleksandryjskiej przy Prospekcie Newskim, podczas mszy świętej przedstawiciele środowisk polonijnych oraz polskiej misji dyplomatycznej nad Newą modlili się w intencji ofiar deportacji w głąb ZSRS. W dniu następnym w siedzibie Konsulatu Generalnego RP podczas spotkania „Ocalmy od zapomnienia!” odbyły się wspólne czytania pisemnych relacji z miejsc zesłań i deportacji Polaków, z północnej Rosji, Syberii, Kazachstanu.

Masowe deportacje, przeprowadzone 10 lutego, 13 kwietnia i 29 czerwca 1940 r. oraz w maju i czerwcu 1941 r. dotknęły tysiące polskich rodzin zamieszkujących wschodnie województwa II Rzeczypospolitej, w tym osób aresztowanych przez NKWD, osadników wojskowych, urzędników państwowych, wojskowych, policjantów, służby więziennej, nauczycieli, pracowników PKP.

Fot. Michał Fatiejew , Eugeniusz Martynowicz

Scheduled AKTUALNOŚCI HISTORIA WYDARZENIA

🗓

8 kwietnia w Instytucie Polskim odbyło się spotkanie z cyklu „Polacy w Sankt Petersburgu” poświęcone wybitnemu polskiemu architektowi Marianowi Lalewiczowi.
08 04.2024 WYDARZENIA

🗓

Pokaz filmu "Świat Józefa" w reż. Rafała Wieczyńskiego.
24 03.2024 HISTORIA, WYDARZENIA