11.02.2020 AKTUALNOŚCI, HISTORIA, WYDARZENIA

10 lutego w Petersburgu

W 80. rocznicę pierwszej masowej deportacji naszych rodaków na Wschód Polacy w Petersburgu uczcili pamięć tysięcy ofiar wywózek.

W niedzielę, 9 lutego w bazylice św. Katarzyny Aleksandryjskiej przy Prospekcie Newskim, podczas mszy świętej przedstawiciele środowisk polonijnych oraz polskiej misji dyplomatycznej nad Newą modlili się w intencji ofiar deportacji w głąb ZSRS. W dniu następnym w siedzibie Konsulatu Generalnego RP podczas spotkania „Ocalmy od zapomnienia!” odbyły się wspólne czytania pisemnych relacji z miejsc zesłań i deportacji Polaków, z północnej Rosji, Syberii, Kazachstanu.

Masowe deportacje, przeprowadzone 10 lutego, 13 kwietnia i 29 czerwca 1940 r. oraz w maju i czerwcu 1941 r. dotknęły tysiące polskich rodzin zamieszkujących wschodnie województwa II Rzeczypospolitej, w tym osób aresztowanych przez NKWD, osadników wojskowych, urzędników państwowych, wojskowych, policjantów, służby więziennej, nauczycieli, pracowników PKP.

Fot. Michał Fatiejew , Eugeniusz Martynowicz

Scheduled AKTUALNOŚCI >HISTORIA >WYDARZENIA

Urodziny Chopina w Sankt Petersburgu 🗓

213. urodziny Fryderyka Chopina, z inicjatywy Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu, świętowano tradycyjnie w salonie Muzeum Aktorów Samojłowych.
09 03.2023 MUZYKA, WYDARZENIA

Pamięć o królu 🗓

12 lutego, w 225. rocznicę śmierci króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w bazylice p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej przy Newskim Prospekcie w Sankt Petersburgu została odprawiona uroczysta msza święta.
12 02.2023 HISTORIA, WYDARZENIA

83. rocznica deportacji 🗓

10 lutego, w 83. rocznicę pierwszej masowej deportacji naszych rodaków na Wschód w Sankt Petersburgu uczczono pamięć tysięcy ofiar wywózek.
10 02.2023 HISTORIA, WYDARZENIA