17.02.2020 AKTUALNOŚCI, INNE, WYDARZENIA

Msza za króla

Z inicjatywy Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu, 16 lutego w bazylice p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej przy Newskim Prospekcie, podczas mszy świętej w języku polskim modlono się w intencji króla Stanisława Augusta, który w podziemiach tej świątyni spoczywał przez 140 lat.

Polacy w Petersburgu mają szczególny obowiązek pamięci wobec ostatniego władcy Polski, ponieważ właśnie nad Newą spędził on ostatnie 11 miesięcy życia, tu zmarł i został z honorami królewskimi pochowany w krypcie kościoła św. Katarzyny. Gdy po latach zamknięcia i tragicznym pożarze, w początkach lat dziewięćdziesiątych XX stulecia kościół wrócił do katolików, polscy i rosyjscy konserwatorzy zabytków zrekonstruowali też miejsce pochówku króla Stanisława Augusta. W posadzce kościoła umieszczona jest replika historycznej płyty przekrywającej niegdyś królewską kryptę.

Łaciński napis głosi:

STANISŁAW AUGUST
Król Polski, Wielki Książę Litewski
Wymowny przykład zmienności losu
Pomyślny rozumnie, przeciwny mężnie znosił
Zmarł w Petersburgu 12 lutego 1798
W 66 roku życia
Paweł I Samodzierżca
i Cesarz wszech Rosji
Przyjacielowi i gościowi
położył

Scheduled AKTUALNOŚCI INNE WYDARZENIA

🗓

8 kwietnia w Instytucie Polskim odbyło się spotkanie z cyklu „Polacy w Sankt Petersburgu” poświęcone wybitnemu polskiemu architektowi Marianowi Lalewiczowi.
08 04.2024 WYDARZENIA

🗓

Pokaz filmu "Świat Józefa" w reż. Rafała Wieczyńskiego.
24 03.2024 HISTORIA, WYDARZENIA