2.05.2020 AKTUALNOŚCI, INNE, WYDARZENIA

Majowe święta w Petersburgu

W pierwszych dniach maja w Petersburgu i Północno-Zachodnim Okręgu Federalnym Rosji uroczyście obchodzono Dzień Polonii i Polaków za Granicą, Dzień Flagi oraz Święto Narodowe Trzeciego Maja.

2 maja delegacja Instytutu Polskiego i Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu złożyli wiązanki biało-czerwonych kwiatów na tablicy upamiętniającej króla Stanisława Augusta w bazylice św. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Natomiast członkowie RSO „Kongres Polaków w Sankt Petersburgu” uczcili pamięć swojego patrona, biskupa Antoniego Maleckiego składając kwiaty przy poświęconych mu upamiętnieniach przy ul. Kiriłłowskiej i Nowgorodzkiej.
3 maja w bazylice pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej ks. proboszcz o. Tomasz Wytrwał odprawił mszę świętą w intencji Ojczyzny transmitowaną online na kanale kościoła.
Następnie odbyła się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Konsulatu Generalnego RP, Kongresu Polaków w Petersburgu, SKO „Polonia” w Sankt Petersburgu i innych organizacji polonijnych i zespołów pieśni i tańca z Petersburga, a także Pietrozawodska i Archangielska. Udział wzięło blisko 70 osób. Prof. Hieronim Grala z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego wygłosił krótki wykład na temat historycznego znaczenia Konstytucji 3 Maja.
Zgodnie z wieloletnią tradycją z okazji święta Konstytucji 3 Maja odbył się także koncert z cyklu „Polsko-Litewska Unia Muzyczna” tym razem w formule online. Utwory polskich i litewskich kompozytorów – Fryderyka Chopina, Balysa Dvarionasa i Mikalojusa Čiurlionisa grali znani petersburscy pianiści: Jewgienij Izotow i Anna Szełudźko. Koncert został zorganizowany przez Instytut Polski i Konsulat Generalny RP wspólnie z Konsulatem Generalnym Litwy w Sankt Petersburgu, we współpracy z petersburskim Towarzystwem Chopinowskim.

Scheduled AKTUALNOŚCI INNE WYDARZENIA

🗓

8 kwietnia w Instytucie Polskim odbyło się spotkanie z cyklu „Polacy w Sankt Petersburgu” poświęcone wybitnemu polskiemu architektowi Marianowi Lalewiczowi.
08 04.2024 WYDARZENIA

🗓

Pokaz filmu "Świat Józefa" w reż. Rafała Wieczyńskiego.
24 03.2024 HISTORIA, WYDARZENIA