8.05.2020 AKTUALNOŚCI, HISTORIA, WYDARZENIA

75. rocznica kapitulacji hitlerowskich Niemiec – zakończenia II wojny światowej w Europie.

Zwykle tego dnia w Sankt Petersburgu spotykaliśmy się na cmentarzu Piskariowskim, by oddac hołd ofiarom wojny, ofiarom blokady Leningradu. W tym roku okoliczności na to nie pozwalają. Możemy to zrobić jedynie wirtualnie.

Z okazji tej rocznicy chcielibyśmy w sposób szczególny pozdrowić członków i sympatyków Zjednoczenia Weteranów i Blokadników przy SKO „Polonia” w Sankt Petersburgu. Życzymy im dużo zdrowia, sił, by zawsze mogli liczyć na wsparcie, miłość i zrozumienie. Oby ich przeżycia czasu wojny nie stały się doświadczeniem kolejnych pokoleń. Pięknie o tym napisała prezes Zjednoczenia p. Jadwiga Ostroumowa w tomie „Wspomnienia o blokadzie” wydanym w roku ubiegłym przez Instytut Polski w Sankt Petersburgu:
„Niech będzie uświęcona ziemia cmentarza Piskariowskiego i ziemia w innych miejscach, gdzie spoczywają nasi drodzy rodzice, bliscy i przyjaciele! Życzę każdemu młodemu, a to już nasze starzejące się dzieci, naszym wnukom, żeby oni nigdy nie znali słowa „wojna”, „głód”, „sieroctwo”… Witaj ŻYCIE!”

Dyrektor i Zespół Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu

Scheduled AKTUALNOŚCI HISTORIA WYDARZENIA

🗓

Pokaz filmu "Świat Józefa" w reż. Rafała Wieczyńskiego.
24 03.2024 HISTORIA, WYDARZENIA