15.05.2020 AKTUALNOŚCI, LITERATURA, WYDARZENIA

100. rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda

Leopold Tyrmand (1920–1985), urodzony przed stu laty pisarz, błyskotliwy publicysta, legenda warszawskiej bohemy lat 50., znawca i popularyzator jazzu, autor kultowych książek „Zły” i „Dziennik 1954” jest patronem 2020 roku.

W uchwale Sejmu RP czytamy:
<< …był jednym z najbardziej oryginalnych prozaików polskich drugiej połowy XX wieku. W najtrudniejszych czasach zachował wymagającą odwagi niezależność intelektualną. „Nie pójdę na żadną służebność myśli, sumienia i egzystencji, nie poprawię sobie niczego w życiu za cenę tego, w co wierzę, co zdaje mi się słuszne i godne mej lojalności” – te słowa, notowane do szuflady w czarną stalinowską noc, można uznać za życiowe credo Pisarza. (…)
Pisarstwo Tyrmanda i Jego postawa stanowiły wyzwanie rzucone ideologom nowego ustroju… „Nikt, kto skłonny jest walczyć o godność własną i chce pozostać w zgodzie z własnym sumieniem, nie zgodzi się na to, żeby nazywać dzień nocą, ciemnotę kulturą, zbrodnię przyzwoitością, niewolę wolnością – na mocy dekretu komunistycznych władców” – pisał.>>
W roku 1965 wyjechał z Polski i nie mogąc doczekać się publikacji swojej kolejnej powieści („Życie towarzyskie i uczuciowe”) w Polsce, ostatecznie osiadł w Stanach Zjednoczonych. 19 marca br. minęła 35. rocznica jego śmierci.

Rocznica to dobry moment na lekturę „Złego”, wydanego w Rosji po raz pierwszy w 1993 r. w tłumaczeniu Niny Fiodorowej i Ksenii Starosielskiej, w 2019 wyszło drugie wydanie. Czyta lektorka języka polskiego, docent Wydziału Filologii Państwowego Uniwersytetu Petersburskiego Olga Gusiewa.

Scheduled AKTUALNOŚCI LITERATURA WYDARZENIA

🗓

Pokaz filmu "Świat Józefa" w reż. Rafała Wieczyńskiego.
24 03.2024 HISTORIA, WYDARZENIA