27.07.2020 AKTUALNOŚCI, INNE, WYDARZENIA

Wystawa „Papież dialogu”

25 lipca 2020 r. z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej przy Newskim Prospekcie została otwarta wystawa „Papież dialogu”, udostępniona przez Centrum Myśli Jana Pawła II, której rosyjską wersję przygotował Instytut Polski przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu.

Wystawę otworzył ks. proboszcz ojciec Tomasz Wytrwał oraz Konsul Generalny RP w Sankt Petersburgu Grzegorz Ślubowski. Obecni byli Konsul Generalny Republiki Litewskiej Dainius Numgaudis, zastępca dyrektora Instytutu Polskiego Joanna Ślubowska oraz przedstawiciele organizacji polonijnych: Kongresu Polaków w Sankt Petersburgu i Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Polonia”.

Ekspozycja, składająca się z kilkunastu plansz ze zdjęciami i opisem w języku rosyjskim, pokazuje pontyfikat papieża przez pryzmat jego dialogu z przedstawicielami różnych grup społecznych, wyznawcami innych religii na wszystkich kontynentach.

Wystawę można oglądać codziennie w godz. 08.00 – 20.00 do końca października 2020 r.

Scheduled AKTUALNOŚCI INNE WYDARZENIA

🗓

8 kwietnia w Instytucie Polskim odbyło się spotkanie z cyklu „Polacy w Sankt Petersburgu” poświęcone wybitnemu polskiemu architektowi Marianowi Lalewiczowi.
08 04.2024 WYDARZENIA

🗓

Pokaz filmu "Świat Józefa" w reż. Rafała Wieczyńskiego.
24 03.2024 HISTORIA, WYDARZENIA