5.08.2020 AKTUALNOŚCI, HISTORIA, WYDARZENIA

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wielkiego Terroru

Jak co roku, 5 sierpnia w Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wielkiego Terroru oddano hołd spoczywającym na cmentarzu w uroczysku Sandarmoch w Karelii.

Uczestniczyły: dyrektor Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu Ewa Ziółkowska, wicekonsul z Konsulatu Generalnego RP Agnieszka Góralska oraz przewodnicząca Regionalnej Organizacji Społecznej „Karelska Polonia” Natalia Kopecka. Polska delegacja złożyła wieńce i zapaliła znicze pod krzyżami upamiętniającymi zamordowanych tam Polaków, a także pod Kamieniem Sołowieckim oraz pomnikami ofiar innych narodowości: Litwinów, Ukraińców, Estończyków, Żydów, Gruzinów, Tatarów i in. Obecni byli przedstawiciele petersburskiego Memoriału i kilku misji konsularnych. Kwiaty złożono także przy pomniku ku czci zmarłych w latach 1931–1933 budowniczych kanału Białomorsko-Bałtyckiego (Biełomorkanału) w Powieńcu. W przeddzień pod Pietrozawodskiem, w Krasnym Borze uczczono pamięć ofiar masowych represji w miejscu pochówków osób kilku narodowości rozstrzelanych tam w latach 1937–1938, m.in. przy krzyżu upamiętniającym ofiary tzw. „operacji polskiej” NKWD.

W związku z pandemią tegoroczne uroczystości miały znacznie skromniejszy wymiar niż zazwyczaj.

Scheduled AKTUALNOŚCI HISTORIA WYDARZENIA

🗓

8 kwietnia w Instytucie Polskim odbyło się spotkanie z cyklu „Polacy w Sankt Petersburgu” poświęcone wybitnemu polskiemu architektowi Marianowi Lalewiczowi.
08 04.2024 WYDARZENIA

🗓

Pokaz filmu "Świat Józefa" w reż. Rafała Wieczyńskiego.
24 03.2024 HISTORIA, WYDARZENIA