8.08.2020 AKTUALNOŚCI, LITERATURA, WYDARZENIA

Pierwsza polska Biblioteka Narodowa

8 sierpnia 1747 r. w Warszawie nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszej w Polsce biblioteki publicznej, która jednocześnie miała charakter książnicy narodowej.

Biblioteka była dziełem braci Załuskich: Andrzeja Stanisława Kostki (1695–1758) i Józefa Andrzeja (1702–1774). Jej księgozbiór należał do największych i najważniejszych w ówczesnej Europie, liczył ok. 200 tys. druków, 10 tys. rękopisów, tysiące map, atlasów, sztychów. Zasadniczy trzon stanowiły zbiory gromadzone przez Józefa Andrzeja Załuskiego, zwłaszcza w czasie jego podróży zagranicznych. Choć znalazło się w niej więcej dzieł obcych niż polskich, literatura rodzima była niemal w komplecie. Jednym z najcenniejszych nabytków była Biblioteka Żółkiewska, ongiś własność Jana III Sobieskiego, składały się na nią książki pochodzące z kolekcji Zygmunta Augusta, Stefana Batorego, Władysława IV i hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Biblioteka była przede wszystkim warsztatem naukowym. Mieściła się w Pałacu Daniłowiczowskim. 

Okres rozkwitu przypadł na lata 1747–1758. Po śmierci braci Załuskich, w 1774 r. Biblioteka Publiczna przeszła na własność państwa dekretem króla Stanisława Augusta, który stał się jej protektorem i mecenasem. Przemianowano ją na „Bibliotekę Rzeczypospolitej Załuskich zwaną”, a zarząd powierzono Komisji Edukacji Narodowej. W 1778 r. sejm uchwalił dla biblioteki egzemplarz obowiązkowy z terenu Korony. 

Biblioteka była żywym ośrodkiem literacko-naukowym w Polsce czasów saskich i doby stanisławowskiej. Korzystali z niej najwybitniejsi polscy uczeni i pisarze, m.in.: Adam Naruszewicz, Jan Albertrandi, Tadeusz Czacki. Liczni cudzoziemcy zwiedzali ją jako jedną z osobliwości Warszawy. Po trzecim rozbiorze Polski na rozkaz imperatorowej Katarzyny II bibliotekę skonfiskowano i wywieziono do Petersburga, gdzie stała się fundamentem i ozdobą Cesarskiej Biblioteki Publicznej. Znaczna część zbiorów uległa rozproszeniu na skutek braku należytej opieki. Uczeni polscy tylko z rzadka mogli mieć do nich dostęp. Na mocy traktatu ryskiego z 1921 r. Polska odzyskała w latach 1922–1934 część druków i rękopisów. 

W ostatnim czasie w wyniku owocnej współpracy Biblioteki Narodowej w Warszawie i Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Sankt Petersburgu powstał „Katalog zachowanych rękopisów Biblioteki Załuskich”, będący wynikiem wieloletniego międzynarodowego projektu dokumentacyjnego obu bibliotek. Katalog prezentuje opisy 2 300 rękopisów (1 894 pochodzi ze zbiorów Biblioteki Narodowej), poprzedzonych obszernymi wstępami merytorycznymi autorów polskich i rosyjskich. Planowana jest jego prezentacja w Sankt Petersburgu. 

Scheduled AKTUALNOŚCI LITERATURA WYDARZENIA

🗓

8 kwietnia w Instytucie Polskim odbyło się spotkanie z cyklu „Polacy w Sankt Petersburgu” poświęcone wybitnemu polskiemu architektowi Marianowi Lalewiczowi.
08 04.2024 WYDARZENIA

🗓

Pokaz filmu "Świat Józefa" w reż. Rafała Wieczyńskiego.
24 03.2024 HISTORIA, WYDARZENIA