15.12.2020 AKTUALNOŚCI, NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO, WYDARZENIA

Polsko-rosyjskie związki językowe

Od 24 listopada w kolejne cztery wtorki odbiorcy mediów społecznościowych Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu mieli okazję posłuchać o polsko-rosyjskich relacjach językowych.

Prelekcje wygłoszone przez pasjonata języka polskiego i studenta Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Pawła Szutowa dotyczyły pochodzenia i wspólnych korzeni języków polskiego i rosyjskiego, wpływu polszczyzny na język rosyjski oraz języka rosyjskiego na język polski – od pierwszych kontaktów do współczesności, a także obecnych tendencji rozwojowych obu języków. Barwną opowieść uzupełniały liczne przykłady.

Scheduled AKTUALNOŚCI >NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO >WYDARZENIA

Geolog i podróżnik Karol Bohdanowicz 🗓

5 czerwca przypada 75. rocznica śmierci geologa, geografa i podróżnika Karola Bohdanowicza.
05 06.2022 AKTUALNOŚCI, HISTORIA, WYDARZENIA

Dzień Dziecka w Instytucie Polskim 🗓

1 czerwca Instytut Polski w Sankt Petersburgu zaprosił dzieci z Polskiej Macierzy Szkolnej do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Dziecka.
01 06.2022 AKTUALNOŚCI, INNE, WYDARZENIA

Polskie znaki pamięci w Sankt Petersburgu 🗓

28 maja Polonia i Polacy mieszkający w Sankt Petersburgu, podobnie jak co roku w maju, w ramach Dni Polskiego Dziedzictwa, spotkali się, by odwiedzić polskie znaki pamięci.
30 05.2022 AKTUALNOŚCI, INNE, WYDARZENIA