31.03.2021 AKTUALNOŚCI, NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO, WYDARZENIA

“Dziecięce czwartki w domu”

W cyklu „Dziecięce czwartki w domu” Instytut Polski w Sankt Petersburgu przygotował pięć spotkań online dla najmłodszych, uczących się języka polskiego.

Kolejna, trzecia już, edycja zajęć prowadzona była przez pedagog Olgę Oniszczuk od 25 lutego do 25 marca 2021 r. Tym razem uczniowie zaproszeni zostali w podróż po Polsce. W pierwszym odcinku przenieśli się do polskiej stolicy – Warszawy, a w kolejnych poznali wcześniejsze siedziby polskich władców – Gniezno i Kraków. Najmłodsi wirtualnie odwiedzili też Toruń i Gdańsk. Dzięki ciekawej formie krótkich filmików dzieci miały nie tylko możliwość doskonalenia swojej znajomości języka polskiego, ale też poznania historii wybranych miast Polski, związanych z nimi legend oraz historycznych postaci.

Scheduled AKTUALNOŚCI NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO WYDARZENIA

Polsko-Litewska Unia Muzyczna 🗓

Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Sankt Petersburgu tradycyjnie już uczczono koncertem „Polsko-Litewska Unia Muzyczna”, zorganizowanym 4 maja przez Konsulaty Generalne Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej oraz Instytut Polski w Sankt Petersburgu, z powodu pandemii w formacie mieszanym.
05 05.2021 AKTUALNOŚCI, MUZYKA, WYDARZENIA

Majowe uroczystości w Petersburgu 🗓

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja i poprzedzający ją Dzień Polonii i Polaków za Granicą w Sankt Petersburgu miały szczególnie doniosły charakter ze względu udział w nich Ambasadora RP w Moskwie Krzysztofa Krajewskiego.
03 05.2021 AKTUALNOŚCI, INNE, WYDARZENIA

Prawo do imienia 🗓

W dniach 20-22 kwietnia odbyły się 19. Czytania Biograficzne „Prawo do imienia: Biografika XX wieku”, organizowane corocznie przez Fundację Jofe.
22 04.2021 AKTUALNOŚCI, INNE, WYDARZENIA