12.04.2021 AKTUALNOŚCI, INNE, WYDARZENIA

W imię pamięci: Katyń, Smoleńsk

W 11. rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem i w przededniu Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 10 kwietnia w bazylice św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sankt Petersburgu modlono się w intencji ofiar tragicznych wydarzeń roku 1940 i 2010 r.

Mszę świętą odprawił proboszcz parafii o. Tomasz Wytrwał OP. Udział wzięli Konsul Generalny RP w Sankt Petersburgu Grzegorz Ślubowski oraz przedstawicielki Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu dyrektor Ewa Ziółkowska i wicedyrektor Joanna Ślubowska, a także przedstawiciele miejscowych środowisk polonijnych.

fot. Denis Szczegłow

Scheduled AKTUALNOŚCI INNE WYDARZENIA

Polsko-Litewska Unia Muzyczna 🗓

Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Sankt Petersburgu tradycyjnie już uczczono koncertem „Polsko-Litewska Unia Muzyczna”, zorganizowanym 4 maja przez Konsulaty Generalne Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej oraz Instytut Polski w Sankt Petersburgu, z powodu pandemii w formacie mieszanym.
05 05.2021 AKTUALNOŚCI, MUZYKA, WYDARZENIA

Majowe uroczystości w Petersburgu 🗓

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja i poprzedzający ją Dzień Polonii i Polaków za Granicą w Sankt Petersburgu miały szczególnie doniosły charakter ze względu udział w nich Ambasadora RP w Moskwie Krzysztofa Krajewskiego.
03 05.2021 AKTUALNOŚCI, INNE, WYDARZENIA

Prawo do imienia 🗓

W dniach 20-22 kwietnia odbyły się 19. Czytania Biograficzne „Prawo do imienia: Biografika XX wieku”, organizowane corocznie przez Fundację Jofe.
22 04.2021 AKTUALNOŚCI, INNE, WYDARZENIA