28.07.2021 AKTUALNOŚCI, NAUKA, WYDARZENIA

Stypendia Gaude Polonia

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie ogłasza nabór do XXI edycji (na rok 2022) Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Gaude Polonia”.

Program „Gaude Polonia” przeznaczony jest dla młodych twórców i tłumaczy z literatury polskiej z krajów Środkowo-Wschodniej Europy.

Pobyt stypendialny w Polsce będzie trwać od 1 lutego do 31 lipca 2022 roku. Nabór stypendystów odbywa się na drodze konkursu. Od kandydatów wymagana jest znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie podstawowym. Termin zgłoszeń do udziału w programie upływa 15 października 2021 roku.

Wymagane dokumenty:

– wniosek o przyznanie stypendium;

– minimum 2 rekomendacje od twórców uznanych w wybranej przez kandydata dziedzinie;

– portfolio w wariancie papierowym lub na pendrive i CD/DVD.

Wnioski o stypendium można składać w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie (ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa).

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć pod linkiem:

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/gaude-polonia/dokumenty .

Scheduled AKTUALNOŚCI NAUKA WYDARZENIA