10.08.2021 AKTUALNOŚCI, HISTORIA, WYDARZENIA

Dni Pamięci w Karelii i na Sołówkach

Od 5 do 8 sierpnia w uroczysku Sandarmoch w Karelii i na Wyspach Sołowieckich obchodzono Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Represji Politycznych.

W uroczystościach wzięli udział Konsul Generalny RP w Sankt Petersburgu Grzegorz Ślubowski, dyrektor Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu Ewa Ziółkowska oraz przewodnicząca Regionalnej Organizacji Społecznej „Karelska Polonia” Natalia Kopecka.W Sandarmochu, w pobliżu Powieńca (rej. Miedwieżjegorski) polska delegacja złożyła wieńce pod krzyżami upamiętniającymi zamordowanych tam Polaków, a także pod pomnikami ofiar innych narodowości: Litwinów, Ukraińców, Estończyków, Finów, Żydów, Gruzinów in. Obecni byli przedstawiciele kilku misji dyplomatycznych akredytowanych w Petersburgu.W przeddzień pod Pietrozawodskiem, w Krasnym Borze oddano hołd ofiarom masowych represji w miejscu pochówków osób kilku narodowości rozstrzelanych tam w latach 1937–1938, m.in. przy krzyżu upamiętniającym ofiary tzw. „operacji polskiej” NKWD. Międzynarodowe obchody ku czci ofiar wielkiego terroru odbyły się także na Sołowkach (obwód archangielski), gdzie złożono kwiaty przy centralnym pomniku – głazie z napisem „Sołowieckim więźniom”, przy tablicy poświęconej pamięci Polaków przetrzymywanych w sołowieckim więzieniu i łagrach SŁON-u oraz tablicach poświęconych więźniom innych narodowości. Na wyspach Sołowieckich więzienie istniało jeszcze w czasach carskich, od początku XVIII w. Dwieście lat później to właśnie tam powstały pierwsze łagry. Poligonem doświadczalnym dla systemu GUŁag-u był funkcjonujący w latach 1923–1939 SŁON, czyli Sołowiecki Łagier Szczególnego Przeznaczenia. Jego więźniami było wielu Polaków, w tym duchownych rzymsko- i greckokatolickich.

Scheduled AKTUALNOŚCI HISTORIA WYDARZENIA

🗓

Pokaz filmu "Świat Józefa" w reż. Rafała Wieczyńskiego.
24 03.2024 HISTORIA, WYDARZENIA