2.11.2021 AKTUALNOŚCI, INNE, WYDARZENIA

Dni Pamięci

W dniach 30 października – 1 listopada w związku z Dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP, Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu i organizacji polonijnych odwiedzili groby Polaków na cmentarzach Petersburga.

30 października, w obchodzonym w Rosji Dniu Pamięci Ofiar Politycznych Represji delegacja Konsulatu Generalnego RP i Instytutu Polskiego oddała hołd ofiarom stalinowskiego terroru i złożyła kwiaty przy Kamieniu Sołowieckim w Petersburgu oraz na cmentarzu w Lewaszowie. Pomordowanych uczczono minutą ciszy. W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele władz miasta, organizacji społecznych, w tym petersburskiego „Memoriału”, biura pełnomocnika ds. praw człowieka w Sankt Petersburgu, konsulowie z krajów Unii Europejskiej i Izraela.W Lewaszowie polska delegacja wraz z przedstawicielami europejskich misji konsularnych oraz miejscowej Polonii złożyła kwiaty i zapaliła znicze przy pomnikach pamięci Polaków oraz katolików ZSRR, upamiętniających pomordowanych Polaków, a także przy znakach pamięci Litwinów, Łotyszy, Estończyków, Niemców, Białorusinów i innych narodów.

31 października przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP, Instytutu Polskiego oraz Kongresu Polaków w Sankt Petersburgu odwiedzili miejscowe cmentarze. Złożono kwiaty i zapalono znicze na grobach wybitnych Polaków, którzy na zawsze pozostali w petersburskiej ziemi.Na Smoleńskim Cmentarzu Prawosławnym odwiedzono grób pierwszego prezesa Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Polonia” Rajmunda Piotrowskiego. Na sąsiednim Smoleńskim Cmentarzu Luterańskim celem pielgrzymki były groby rodziny wybitnego inżyniera, budowniczego mostów Stanisława Kierbedzia, księgarza i wydawcy Maurycego Bolesława Wolffa, badacza Jakucji Edwarda Piekarskiego, malarza Jana Ciąglińskiego oraz geodety wojskowego gen. Hieronima Stebnickiego.Na cmentarzu zwanym Mostki Literackie zatrzymano się przy nagrobkach orientalistów Ignacego Kraczkowskiego i Teodora Szumowskiego, psychiatry, neurologa Jana Szeligi Mierzejewskiego, a także architekta Stefana Kryczyńskiego. Następnym przystankiem była Nekropolia Mistrzów Sztuki przy Ławrze św. Aleksandra Newskiego, gdzie wspominano wiolonczelistę Aleksandra Wierzbiłłowicza oraz pianistkę i kompozytorkę Marię Szymanowską. Na Cmentarzu Bolszeochtinskim modlono się przy grobie badacza petersburskich poloników inż. Leona Piskorskiego. Na zakończenie zapalono znicze i złożono kwiaty na dawnym Rzymskokatolickim Cmentarzu Wyborskim pod tablicą poświęconą duchownym katolickim – ofiarom represji politycznych w ZSRS.

1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych, tradycyjnie już, przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP oraz Konsulatu Generalnego Litwy w Sankt Petersburgu, Instytutu Polskiego i licznie zgromadzonej miejscowej Polonii spotkali się na cmentarzu w Lewaszowie. Modlitwie przewodniczył biskup pomocniczy Archidiecezji Matki Bożej w Moskwie, Nikołaj Dubinin oraz proboszczowie petersburskich parafii. W trakcie modlitwy zgromadzeni składali kwiaty i zapalali znicze w miejscach pochówku ofiar politycznych represji różnych wyznań i narodowości, w tym przy pomnikach „Pamięci Polaków – ofiar masowych represji rozstrzelanych w latach 1937–1938” oraz „Katolikom ZSRR”.

Scheduled AKTUALNOŚCI INNE WYDARZENIA

🗓

8 kwietnia w Instytucie Polskim odbyło się spotkanie z cyklu „Polacy w Sankt Petersburgu” poświęcone wybitnemu polskiemu architektowi Marianowi Lalewiczowi.
08 04.2024 WYDARZENIA

🗓

Pokaz filmu "Świat Józefa" w reż. Rafała Wieczyńskiego.
24 03.2024 HISTORIA, WYDARZENIA