27.01.2022 AKTUALNOŚCI, INNE, WYDARZENIA

W hołdzie ofiarom blokady Leningradu

W 78. rocznicę zakończenia oblężenia Leningradu na сmentarzu Piskariowskim odbyły się uroczystości złożenia wieńców i kwiatów pod pomnikiem „Matki-Ojczyzny”.

Udział wzięli członkowie misji konsularnych akredytowanych w mieście nad Newą. Przedstawicielki Instytutu Polskiego i Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu, dyrektor Ewa Ziółkowska i wicekonsul Magda Arsenicz złożyły biało-czerwony wieniec także przy tablicy poświęconej „Polakom Obrońcom Oblężonego Leningradu”. Obecni byli członkowie petersburskich organizacji polonijnych.

Przypominamy, że w 2019 roku Instytut Polski w Sankt Petersburgu wznowił „Wspomnienia o blokadzie” zawierające ponad 20 relacji członków Zjednoczenia Weteranów i Blokadników działającego przy SKO „Polonia”.

Fot. Michaił Fatjejew

Scheduled AKTUALNOŚCI INNE WYDARZENIA