25.03.2022 AKTUALNOŚCI, HISTORIA, WYDARZENIA

Uczczono pamięć pomordowanych w Lewaszowie

25 marca 2022 r. Ambasador RP w Federacji Rosyjskiej Krzysztof Krajewski z małżonką, w towarzystwie Konsula Generalnego RP w Sankt Petersburgu Grzegorza Ślubowskiego i Dyrektor Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu Ewy Ziółkowskiej złożyli wizytę na cmentarzu w Lewaszowie.

Polska delegacja złożyła kwiaty i zapaliła znicze w miejscach pochówku ofiar politycznych represji różnych wyznań i narodowości, w tym przy pomnikach „Pamięci Polaków – ofiar masowych represji rozstrzelanych w latach 1937–1938” oraz „Katolikom ZSRS” i innych znakach pamięci. Uczczono pamięć pomordowanych Polaków, Łotyszy, Estończyków, Niemców, Finów, Ukraińców, Litwinów, Białorusinów, Włochów i Żydów pochowanych na Lewaszowskim Pustkowiu.

Polski znak pamięci powstał jako jeden z pierwszych. Kamienny pochyły krzyż oparty o głaz z napisem po polsku i rosyjsku „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, wzniesiony w 1993 r., 5 lat później staraniem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie został uzupełniony o granitowy blok z orłem i dwujęzycznym napisem: „Pamięci Polaków – ofiar masowych represji rozstrzelanych w latach 1937–1938. Rodacy”.

Scheduled AKTUALNOŚCI >HISTORIA >WYDARZENIA

Narodowe Czytanie w Sankt Petersburgu 🗓

W sobotę, 9 września, z inicjatywy Kongresu Polaków w Sankt Petersburgu oraz przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP i Instytutu Polskiego Sankt Petersburgu odbyło się XII Narodowe Czytanie.
09 09.2023 LITERATURA, WYDARZENIA