25.03.2022 AKTUALNOŚCI, HISTORIA, WYDARZENIA

Uczczono pamięć pomordowanych w Lewaszowie

25 marca 2022 r. Ambasador RP w Federacji Rosyjskiej Krzysztof Krajewski z małżonką, w towarzystwie Konsula Generalnego RP w Sankt Petersburgu Grzegorza Ślubowskiego i Dyrektor Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu Ewy Ziółkowskiej złożyli wizytę na cmentarzu w Lewaszowie.

Polska delegacja złożyła kwiaty i zapaliła znicze w miejscach pochówku ofiar politycznych represji różnych wyznań i narodowości, w tym przy pomnikach „Pamięci Polaków – ofiar masowych represji rozstrzelanych w latach 1937–1938” oraz „Katolikom ZSRS” i innych znakach pamięci. Uczczono pamięć pomordowanych Polaków, Łotyszy, Estończyków, Niemców, Finów, Ukraińców, Litwinów, Białorusinów, Włochów i Żydów pochowanych na Lewaszowskim Pustkowiu.

Polski znak pamięci powstał jako jeden z pierwszych. Kamienny pochyły krzyż oparty o głaz z napisem po polsku i rosyjsku „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, wzniesiony w 1993 r., 5 lat później staraniem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie został uzupełniony o granitowy blok z orłem i dwujęzycznym napisem: „Pamięci Polaków – ofiar masowych represji rozstrzelanych w latach 1937–1938. Rodacy”.

Scheduled AKTUALNOŚCI >HISTORIA >WYDARZENIA

Geolog i podróżnik Karol Bohdanowicz 🗓

5 czerwca przypada 75. rocznica śmierci geologa, geografa i podróżnika Karola Bohdanowicza.
05 06.2022 AKTUALNOŚCI, HISTORIA, WYDARZENIA

Dzień Dziecka w Instytucie Polskim 🗓

1 czerwca Instytut Polski w Sankt Petersburgu zaprosił dzieci z Polskiej Macierzy Szkolnej do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Dziecka.
01 06.2022 AKTUALNOŚCI, INNE, WYDARZENIA

Polskie znaki pamięci w Sankt Petersburgu 🗓

28 maja Polonia i Polacy mieszkający w Sankt Petersburgu, podobnie jak co roku w maju, w ramach Dni Polskiego Dziedzictwa, spotkali się, by odwiedzić polskie znaki pamięci.
30 05.2022 AKTUALNOŚCI, INNE, WYDARZENIA