12.04.2022 AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA

12. rocznica katastrofy pod Smoleńskiem

Z okazji 12. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem, 11 kwietnia w bazylice św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sankt Petersburgu modlono się w intencji ofiar tragedii 2010 roku.

Mszę świętą odprawił proboszcz parafii o. Paweł Krupa OP. Udział wzięli Konsul Generalny RP w Sankt Petersburgu Grzegorz Ślubowski, wicekonsul Magda Arsenicz oraz przedstawicielki Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu dyrektor Ewa Ziółkowska i wicedyrektor Joanna Ślubowska, a także przedstawiciele petersburskich środowisk polonijnych.

Scheduled AKTUALNOŚCI WYDARZENIA

🗓

Pokaz filmu "Świat Józefa" w reż. Rafała Wieczyńskiego.
24 03.2024 HISTORIA, WYDARZENIA